? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest eurosieroctwo?

Poj´┐Żcie eurosieroctwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja eurosieroctwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

eurosieroctwo - to termin, kt´┐Żry powsta´┐Ż ca´┐Żkiem niedawno. A dok´┐Żadnie rzecz ujmuj´┐Żc w momencie kiedy granice Unii Europejskiej zosta´┐Ży otwarte dla wszystkich jej obywateli.

Eurosieroctwo powstaje wtedy gdy rodzice zostawiaj´┐Ż swoje pociechy wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Żc do innego kraju w celu zarobkowym. Jest to coraz to wi´┐Żkszy problem, gdy´┐Ż ch´┐Ż´┐Ż szybkiego wzbogacenia si´┐Ż dominuje nad trosk´┐Ż o swoj´┐Ż rodzin´┐Ż i bliskich. Dzieci, kt´┐Żre zostaj´┐Ż sami, b´┐Żd´┐Ż pod opiek´┐Ż dziadk´┐Żw i babci bardzo cz´┐Żsto zatracaj´┐Ż wszelkiego rodzaju warto´┐Żci, kt´┐Żre s´┐Ż tak bardzo wa´┐Żne w wychowaniu potomstwa. Takie dzieciaki bardzo cz´┐Żsto szybko si´┐Żgaj´┐Ż po alkohol czy narkotyki. Brak kontroli rodzic´┐Żw sprawia, ´┐Że m´┐Żodzi ludzie opuszczaj´┐Ż si´┐Ż w nauce, wagaruj´┐Ż i zadaj´┐Ż si´┐Ż z nieodpowiednim towarzystwem.

Wielu psycholog´┐Żw europejskich dostrzega ogromny problem jaki tworzy eurosieroctwo. Na szcz´┐Żcie coraz cz´┐Żciej mo´┐Żemy zauwa´┐Ży´┐Ż r´┐Żnego rodzaju akcje, kt´┐Żre maj´┐Ż na celu u´┐Żwiadomienie ludziom jak bardzo wa´┐Żne jest prawid´┐Żowe uczestniczenie w wychowaniu i ´┐Życiu naszych pociech. Tylko pe´┐Żna rodzina mo´┐Że sprawi´┐Ż, ´┐Że nasze dzieci przyjm´┐Ż odpowiednie warto´┐Żci, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż procentowa´┐Ż przez nast´┐Żpne lata.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konfiguracja
motoryczno´┐Ż´┐Ż
kom´┐Żrka
konkurencja
wychowanie fizyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.