? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest etykieta?

Poj´┐Żcie etykiety i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja etykiety napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

etykieta - jest zbiorem zasad, umo´┐Żliwiaj´┐Żcych nam ´┐Życie w spo´┐Żecze´┐Żstwie. Inaczej nazywana dobrymi manierami, savoir-vivrem, bon-tonem czy konwenansem. Zak´┐Żada powszechn´┐Ż znajomo´┐Ż´┐Ż obyczaj´┐Żw i regu´┐Ż towarzyskich. Etykieta pozwala nam na spokojne egzystowanie w´┐Żr´┐Żd ludzi, kt´┐Żrzy wykazuj´┐Ż pewn´┐Ż tolerancj´┐Ż w zakresie zachowa´┐Ż, kt´┐Żre nie czyni´┐Ż nikomu szkody, ale i oczekuj´┐Ż od nas dostosowania si´┐Ż do podobnych zasad.

Podstawowe zasady dotycz´┐Ż zachowania si´┐Ż w r´┐Żnych sytuacjach (z francuskiego savoir-vivre mo´┐Żemy przet´┐Żumaczy´┐Ż jako umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż ´┐Życia, czyli radzenia sobie z kontaktami mi´┐Żdzyludzkimi), zachowania si´┐Ż podczas komunikacji (czyli rozm´┐Żw: bezpo´┐Żrednich, telefonicznych czy internetowych), zachowywania odpowiednich form towarzyskich tak w kontaktach z najbli´┐Ższymi jak i w sytuacjach bardziej formalnych. Etykieta reguluje te´┐Ż zasad´┐Ż stosownego ubioru - nie jest nigdzie formalnie spisana, ale wszyscy wiemy, nie do pomy´┐Żlenia by´┐Żoby przyj´┐Żcie do ko´┐Żcio´┐Ża w bikini czy stawienie si´┐Ż na uroczystym raucie w swetrze i d´┐Żinsach. Ponadto oczywi´┐Żcie ustala ona zasady poprawnego nakrywania do sto´┐Żu, utrzymywania odpowiedniego porz´┐Żdku, estetyki i higieny. Jest zbiorem zasad, kt´┐Żre u´┐Żatwiaj´┐Ż nam ´┐Życie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nie´┐Żyt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PTTK
eurosieroctwo
bielactwo
gruczo´┐Ż ´┐Żzowy
owodnia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.