? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest etyka?

Poj´┐Żcie etyki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja etyki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

etyka - wyraz ten pochodzi od greckiego s´┐Żowa ethos oznaczaj´┐Żcego zwyczaj. W filozofii etyka jest jej dzia´┐Żem, kt´┐Żry zajmuje si´┐Ż badaniem nie tylko moralno´┐Żci, ale i tak´┐Że tworzeniem ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych system´┐Żw my´┐Żlowych. To w´┐Ża´┐Żnie z tych system´┐Żw mo´┐Żna tworzy´┐Ż okre´┐Żlone zasady moralne, kt´┐Żrymi w swoim ´┐Życiu kieruje si´┐Ż ka´┐Żdy cz´┐Żowiek.

Etyki czasami jest mylona tak´┐Że z moralno´┐Żci´┐Ż, jednak moralno´┐Ż´┐Ż to jedynie zbi´┐Żr ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych dyrektyw- nie mo´┐Żna ani im zaprzeczy´┐Ż, ani tak´┐Że ich dowie´┐Ż´┐Ż.

Etyka ma na celu zbadanie ´┐Żr´┐Żde´┐Ż, z kt´┐Żrych powstaje w´┐Ża´┐Żnie moralno´┐Ż´┐Ż, bada si´┐Ż jej efekty lub te´┐Ż ewentualny brak moralno´┐Żci i jego wp´┐Żyw na cz´┐Żowieka. Etyka szuka tak´┐Że wszelkich racjonalnych przes´┐Żanek i powod´┐Żw, kt´┐Żre powoduj´┐Ż, ´┐Że etyka jest potrzebna. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż pogl´┐Żd´┐Żw etycznych mo´┐Że mie´┐Ż form´┐Ż teorii, a tak´┐Że poj´┐Ż´┐Ż i twierdze´┐Ż, na podstawie kt´┐Żrych mo´┐Żna tworzy´┐Ż niekt´┐Żre nakazy moralne.

Etyka jest tak´┐Że zespo´┐Żem norm i nakaz´┐Żw moralnych oraz jest filozoficzn´┐Ż nauk´┐Ż o moralno´┐Żci i wszelkich jej normach.

Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry cechuje si´┐Ż etycznym zachowaniem jest osob´┐Ż powszechnie szanowana i ka´┐Żdy chce utrzymywa´┐Ż z nim kontakty. Najcz´┐Żciej jednak etyczne zachowanie nie dotyczy spraw zawodowych i biznesu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  korupcja
skala Ravena
dyskryminacja
choroba Krona
podatek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.