? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest esej?

Poj´┐Żcie eseju i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja eseju napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

esej - wyraz pochodz´┐Żcy od angielskiego „essay” lub francuskiego „essai” - oznacza szkic pisany proz´┐Ż o tematyce filozoficznej, moralistycznej, krytycznej lub naukowej, w kt´┐Żrym autor swobodnie rozwija interpretacj´┐Ż jakiego´┐Ż zjawiska lub rozwa´┐Ża wybrany problem, nie ukrywaj´┐Żc subiektywno´┐Żci przyj´┐Żtego punktu widzenia.

W eseju wyw´┐Żd autora nie podporz´┐Żdkowuje si´┐Ż rygorom standardowych rozumowa´┐Ż, natomiast znacz´┐Żc´┐Ż role odgrywaj´┐Ż w nim niezwyk´┐Że skojarzenia pomys´┐Ż´┐Żw, poetyckie obrazy, dygresje, paradoksalne formu´┐Ży, aforyzmy, elementy narracji.

W Polsce klasykami eseju s´┐Ż m.in. J. Klaczko, K.Wyka, G. Herling-Grudzi´┐Żski, Cz.Mi´┐Żosz, J.Stempowski.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  promieniowanie
´┐Żr´┐Żd´┐Żo
obr´┐Żt towarowy
gor´┐Żczka trzydniowa
mi´┐Żnie szyi
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.