? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest epitet?

Poj´┐Żcie epitetu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja epitetu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

epitet - ma wiele znacze´┐Ż. Najcz´┐Żciej jest on u´┐Żywany w literaturze i poezji na okre´┐Żlenie wyrazu b´┐Żd´┐Żcego przymiotnikiem, rzeczownikiem lub imies´┐Żowem, kt´┐Żry okre´┐Żla dany przedmiot, zjawisko lub osob´┐Ż.

Epitet jest to figura stylistyczna, kt´┐Żr´┐Ż stosuje si´┐Ż w retoryce, a tak´┐Że i w poezji. Epitet zmienia diametralnie znaczenie wyrazu, kt´┐Żry opisuje. Niestety nie zawsze epitet zaw´┐Ża lub te´┐Ż rozszerza owo znaczenie. Z pewno´┐Żci´┐Ż jednak powoduje uwydatnienie cechy danego przedmiotu. Mo´┐Że tak´┐Że okre´┐Żla´┐Ż stosunek emocjonalny pisarza do danej rzeczy, przedmiotu lub zjawiska. Uwydatniona cecha mo´┐Że by´┐Ż w ten spos´┐Żb napi´┐Żtnowana lub tez gloryfikowana, jednak najcz´┐Żciej okre´┐Żlone za pomoc´┐Ż epitet´┐Żw przedmioty i cechy staja si´┐Ż powszechnie u´┐Żywane przez spo´┐Żecze´┐Żstwo i niekiedy mog´┐Ż by´┐Ż ich elementem rozpoznawalnym.

W innym znaczeniu, powszechnie u´┐Żywa si´┐Ż go jako przezwiska.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż kilka rodzaj´┐Żw epitet´┐Żw. Zaliczamy do nich epitety z´┐Żo´┐Żone sta´┐Że, metaforycze, podmiotowe i przedmiotowe, barokowe, tautologiczne, zdobi´┐Żce, superlatywne, parzyste i potr´┐Żjne.

Potocznie epitet oznacza przezwisko. Jest on u´┐Żywany najcz´┐Żciej w zabarwieniu pejoratywnym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wydolno´┐Ż´┐Ż fizyczna
motoryczno´┐Ż´┐Ż
pedagogika
epidemia
dyskryminacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.