? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest epilepsja?

Poj´┐Żcie epilepsji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja epilepsji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

epilepsja - inaczej m´┐Żwi´┐Żc padaczka. To choroba, kt´┐Żrej cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest wyst´┐Żpowanie napad´┐Żw padaczkowych. Taki napad jest wyrazem zaburze´┐Ż czynno´┐Żci m´┐Żzgu. W ich trakcie dochodzi w kom´┐Żrkach nerwowych do powstawania gwa´┐Żtownych i nadmiernych wy´┐Żadowa´┐Ż bioelektrycznych. Takie wy´┐Żadowania mog´┐Ż pojawia´┐Ż si´┐Ż w wyniku zaburze´┐Ż r´┐Żwnowagi pomi´┐Żdzy neuroprzeka´┐Żnikami, niedoborem energii oraz innymi czynnikami o charakterze biochemicznym.

Napady padaczkowe mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żne. W trakcie du´┐Żych napad´┐Żw osoba chora traci przytomno´┐Ż´┐Ż. Dochodzi do upadku, a zaraz po nim do napi´┐Żcia ca´┐Żego cia´┐Ża, z charakterystycznym odgi´┐Żciem g´┐Żowy do ty´┐Żu i wypr´┐Żeniem ko´┐Żczyn. W tym samym czasie chory przestaje oddycha´┐Ż, pojawiaj´┐Ż si´┐Ż drgawki ca´┐Żego cia´┐Ża, chory mo´┐Że sobie w´┐Żwczas przygry´┐Ż´┐Ż j´┐Żzyk oraz bezwiednie odda´┐Ż mocz. Po ustaniu napadu chory powoli zaczyna wraca´┐Ż do siebie. Jednak uczucie rozkojarzenia i senno´┐Żci utrzymuje si´┐Ż jeszcze przez d´┐Żu´┐Ższy czas. Natomiast ma´┐Że napady padaczkowe czasami mog´┐Ż nie by´┐Ż w og´┐Żle zauwa´┐Żone prze chorego. W ich wyniku dochodzi do chwilowej utraty ´┐Żwiadomo´┐Żci oraz drgawek. Nie dochodzi jednak do upadku i utraty przytomno´┐Żci.

Epilepsja mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż w ka´┐Żdym wieku. Mo´┐Że dotkn´┐Ż´┐Ż zar´┐Żwno kobiety jak i m´┐Żczyzn. G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż przyczyn´┐Ż jej wyst´┐Żpienia mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż urazy m´┐Żzgu, kt´┐Żre mog´┐Żo si´┐Ż naby´┐Ż ju´┐Ż w trakcie ´┐Życia p´┐Żodowego. Epilepsja mo´┐Że si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pojawi´┐Ż w wyniku zachorowa´┐Ż na schorzenia o pod´┐Żo´┐Żu neurologicznym. Pojawi´┐Ż si´┐Ż zatem mo´┐Że w przypadku udaru m´┐Żzgu, choroby naczyniowej, choroby Alzheimera czy te´┐Ż guza m´┐Żzgu. Epilepsja mo´┐Że mie´┐Ż swoje uwarunkowania genetyczne. Je´┐Żli jedno z rodzic´┐Żw chorowa´┐Żo na epilepsj´┐Ż, to ryzyko zachorowania na t´┐Ż sam´┐Ż chorob´┐Ż przez jego dziecko wynosi 1,5 %.

Padaczka jest schorzeniem, kt´┐Żre do´┐Ż´┐Ż ci´┐Żko zdiagnozowa´┐Ż, poniewa´┐Ż wyst´┐Żpuje oko´┐Żo siedemdziesi´┐Żt jej rodzaj´┐Żw. R´┐Żni´┐Ż si´┐Ż one od siebie r´┐Żnymi czynnikami, nawet napady wygl´┐Żdaj´┐Ż inaczej. Pierwsz´┐Ż czynno´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żra prowadzi do rozpoznania tego schorzenia, jest przeprowadzenie wywiadu z chor´┐Ż osob´┐Ż oraz z jej rodzin´┐Ż. Poza tym nale´┐Ży wykona´┐Ż badanie EEG, tomografi´┐Ż komputerow´┐Ż oraz rezonans magnetyczny.

Epilepsj´┐Ż trzeba leczy´┐Ż. Je´┐Żli leczenie zostanie zaniedbane, to padaczka mo´┐Że grozi´┐Ż ´┐Żmierci´┐Ż lub nieodwracalnymi uszkodzeniami m´┐Żzgu. Najcz´┐Żciej stosuje si´┐Ż leczenie farmakologiczne. Leczenie to trwa jednak do´┐Ż´┐Ż d´┐Żugo, bo czasami nawet do ko´┐Żca ´┐Życia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  marka
model produkcyjny
portal
hotel
sie´┐Ż komputerowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.