? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest energia?

Poj´┐Żcie energii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja energii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

energia - to wielko´┐Ż´┐Ż fizyczna charakteryzuj´┐Żc´┐Ż stan uk´┐Żadu fizycznego (materii), stan i wzajemne oddzia´┐Żywania cia´┐Ż, p´┐Żl, cz´┐Żstek, uk´┐Żad´┐Żw fizycznych, przemiany fizyczne i chemiczne i wszelkie procesy wyst´┐Żpuj´┐Żce w przyrodzie.

Energia mo´┐Że by´┐Ż w procesach fizycznych przenoszona z jednego uk´┐Żadu fizycznego do drugiego, a formy energii mog´┐Ż przekszta´┐Żca´┐Ż si´┐Ż. Je´┐Żli uk´┐Żad jest izolowany, to jego energia jest sta´┐Ża, cho´┐Ż jej formy mog´┐Ż ulega´┐Ż zmienianie i mo´┐Że by´┐Ż przekazywana z jednej cz´┐Żci uk´┐Żadu do drugiej.

Z teorii wzgl´┐Żdno´┐Żci wynika zasada r´┐Żwnowa´┐Żno´┐Żci masy i energii, kt´┐Żr´┐Ż okre´┐Żla si´┐Ż wzorem E=mc2.

Energia przyjmuje nast´┐Żpuj´┐Żce formy: mechaniczna (stanowi j´┐Ż suma, na kt´┐Żr´┐Ż sk´┐Żada si´┐Ż zar´┐Żwno energia kinetyczna, czyli energia cia´┐Ża zwi´┐Żzana z jego ruchem, jak i potencjalna, czyli energia jak´┐Ż ma uk´┐Żad cia´┐Ż umieszczonych w polu si´┐Ż zachowawczych), termiczna (zwana potocznie energi´┐Ż ciepln´┐Ż, jej miar´┐Ż jest temperatura), elektryczna (zgromadzona w polu elektrycznym), chemiczna (rozrywa wi´┐Żzania chemiczne), j´┐Żdrowa (wydzielana podczas przemian j´┐Żdrowych, zwi´┐Żzana z r´┐Żnicami w energii wi´┐Żzania poszczeg´┐Żlnych j´┐Żder atomowych).

Jednostki energii to: d´┐Żul (J), kilogramometr (kGm), kilowatogodzina (kWh), kaloria (cal), elektronowolt (eV) i erg.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pami´┐Ż´┐Ż
kalkulacja podzia´┐Żowa prosta
bibliografia
punkt
libor
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.