? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest empatia?

Poj´┐Żcie empatii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja empatii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

empatia - to zdolno´┐Ż´┐Ż cz´┐Żowieka do odczuwania stan´┐Żw natury psychicznej, kt´┐Żre objawiaj´┐Ż si´┐Ż u innych ludzi. T´┐Ż umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż okre´┐Żlamy mianem empatii emocjonalnej. Poza ni´┐Ż funkcjonuje jeszcze jeden jej rodzaj, mianowicie empatia poznawcza. Empatia poznawcza polega na tym, ´┐Że jeste´┐Żmy w stanie spojrze´┐Ż na otaczaj´┐Żcy nas ´┐Żwiat z punktu widzenia drugiego cz´┐Żowieka, ´┐Że potrafimy przyj´┐Ż´┐Ż spos´┐Żb my´┐Żlenia drugiej osoby.

Osoba, u kt´┐Żrej nie dostrze´┐Że si´┐Ż takiej umiej´┐Żtno´┐Żci, to kto´┐Ż, kto nie potrafi dostrzega´┐Ż ´┐Żadnych emocji w drugim cz´┐Żowieku. Taka osoba nie b´┐Żdzie potrafi´┐Ża nigdy wsp´┐Żczu´┐Ż drugiej osobie, a tym samym- nie b´┐Żdzie w stanie jej pom´┐Żc. Empatia to bardzo silna umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż mo´┐Żna nazwa´┐Ż zdolno´┐Żci´┐Ż wsp´┐Żodczuwania. Nie do ko´┐Żca wiadomo jednak, sk´┐Żd pochodzi to silne uczucie. Nie wiadomo r´┐Żwnie´┐Ż dlaczego niekt´┐Żrzy ludzie nie s´┐Ż zdolni do odczuwania empatii.

Empatia jest bardzo wa´┐Żna w naszym codziennym ´┐Życiu, zar´┐Żwno tym odbywaj´┐Żcym si´┐Ż na p´┐Żaszczy´┐Żnie rodzinnej jak te´┐Ż spo´┐Żecznej czy firmowej. Bez empatii dochodzi´┐Żoby do wielu konflikt´┐Żw, kt´┐Żre mog´┐Żyby by´┐Ż bardzo niekorzystne na przyk´┐Żad dla przedsi´┐Żbiorstw, w kt´┐Żrych pracowaliby ludzie niezdolni do wczuwania si´┐Ż w sytuacj´┐Ż innych. Takich sytuacji najlepiej jest unika´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sta´┐Ż
rynek docelowy
styl ´┐Życia
echo
pomnik przyrody
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.