? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest email banking?

Poj´┐Żcie email bankingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja email bankingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

email banking - spotykane s´┐Ż dwie odmiany E-mail Bankingu. Pierwsza z nich ma bierny charakter. Klient posiada na serwerze bankowym skrzynk´┐Ż poczty elektronicznej. Na koniec ka´┐Żdego dnia bank wysy´┐Ża na t´┐Ż skrzynk´┐Ż informacj´┐Ż, informuj´┐Żc´┐Ż u´┐Żytkownika systemu o dokonanych tego dnia transakcjach i aktualnym stanie konta (oczywi´┐Żcie, je´┐Żeli danego dnia nie zosta´┐Ża wykonana ´┐Żadna operacji e-mail nie jest w og´┐Żle wysy´┐Żany).

Natomiast drug´┐Ż oferowan´┐Ż form´┐Ż E-mail Bankingu (aktywn´┐Ż), jest us´┐Żuga EmailMoney, cho´┐Ż faktycznie jest ona odmian´┐Ż WWW lub WAP Bankingu. Umo´┐Żliwia ona dokonywanie przelew´┐Żw. Aby skorzysta´┐Ż z tej us´┐Żugi nie trzeba zna´┐Ż numeru rachunku odbiorcy, wystarczy adres jego poczty elektronicznej. W celu dokonania takiego przelew´┐Żw na stronach internetowych banku podajemy adres e-mail odbiorcy, kwot´┐Ż jak´┐Ż chcemy mu przes´┐Ża´┐Ż oraz pytanie i odpowied´┐Ż dla cel´┐Żw weryfikacyjnych. Nadawca takiego przekazu dostaje od banku powiadomienie o nim na swoj´┐Ż skrzynk´┐Ż pocztow´┐Ż. Nast´┐Żpnie loguje si´┐Ż na witrynie banku w celu podania odpowiedzi na zadane pytanie, a gdy si´┐Ż wszystko zgadza podaje numer rachunku bankowego, na kt´┐Żry maj´┐Ż by´┐Ż przelane ´┐Żrodki pieni´┐Żne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  republika
cena
leasing
manufaktura
postanowienie nieistotne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.