? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest elity polityczne?

Poj´┐Żcie elit politycznych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja elit politycznych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

elity polityczne - klasyczne teorie elit traktuj´┐Ż istnienie elit jako co´┐Ż oczywistego i koniecznego dla rozwoju spo´┐Żecznego i powstania demokracji (Vilfredo Pareto, Gaetan Mosca, Charles Mills)

Klasyfikacja elit:
a) Elita wewn´┐Żtrznie rozbita, sfragmentaryzowana - to zbiorowo´┐Ż´┐Ż os´┐Żb o przeciwstawnych,
odmiennych pogl´┐Żdach na temat warto´┐Żci i zasad post´┐Żpowania w ´┐Życiu politycznym.
Poszczeg´┐Żlne ugrupowania zwlczaj´┐Ż si´┐Ż wzajemnie traktuj´┐Żc polityk´┐Ż jako walk´┐Ż, co w
konsekwencji prowadzi do niestabilno´┐Żci systemu.

b) Elita ideologicznie zunifikowana - jej doktryny sa jedynymi dozwolonymi w ´┐Życiu
publicznym; opozycja nie ma prawa istnie´┐Ż, charakterystyczny dla system´┐Żw
autorytarnych i totalitarnych.

c) Elita zjednoczona normatywnie - istnieje konsensus co do podstawowych zasad i
warto´┐Żci politycznych; zak´┐Żada wielo´┐Ż´┐Ż i r´┐Żno´┐Ż´┐Ż przekona´┐Ż pod warunkiem zachowania i
poszanowania procedur i instytucji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Ża´┐Żcuch dostaw
pogoda
teorie procesu
kalkulacja planowa
aksjologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.