? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest eksporter?

Poj´┐Żcie eksportera i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja eksportera napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

eksporter - najpro´┐Żciej m´┐Żwi´┐Żc pod poj´┐Żciem eksportera b´┐Żdziemy rozumie´┐Ż takie pa´┐Żstwo, lub ewentualnie takie przedsi´┐Żbiorstwo, kt´┐Żrego g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem jest eksportowanie, a tak´┐Że sprzedawaniem czy wywo´┐Żenie towar´┐Żw itp. za granic´┐Ż.

Dok´┐Żadniej o poj´┐Żciu eksportera wypowiadaj´┐Ż si´┐Ż przepisy wsp´┐Żlnotowe. Pojawia si´┐Ż nawet definicja eksportera, odnosz´┐Żca si´┐Ż do art. 161 ust. 5 WKC. Art. 788 ust. 1 Rozporz´┐Żdzenia Wykonawczego stanowi, i´┐Ż pod poj´┐Żciem eksportera nale´┐Ży rozumie´┐Ż osob´┐Ż, na kt´┐Żrej rzecz dokonywane jest zg´┐Żoszenie. Poza tym osoba ta w chwili przyj´┐Żcia zg´┐Żoszenia musi by´┐Ż w´┐Ża´┐Żcicielem towar´┐Żw. Ewentualnie mo´┐Że mie´┐Ż miejsce sytuacja, w kt´┐Żrej osoba ta b´┐Żdzie posiada´┐Ż podobne prawo, kt´┐Żre b´┐Żdzie pozwala´┐Żo jej na swobodne dysponowanie danymi towarami.

Mo´┐Że zdarzy´┐Ż si´┐Ż taka sytuacja, ´┐Że w´┐Żasno´┐Ż´┐Ż lub podobne prawo w zakresie czynno´┐Żci takich jak dysponowanie towarami, b´┐Żdzie nale´┐Ża´┐Żo do osoby, kt´┐Żra posiada swoj´┐Ż siedzib´┐Ż w kraju znajduj´┐Żcym si´┐Ż poza Wsp´┐Żlnot´┐Ż. W´┐Żwczas, w oparciu o umow´┐Ż na podstawie kt´┐Żrej odbywa si´┐Ż wyw´┐Żz, b´┐Żdziemy pod poj´┐Żciem eksportera rozumie´┐Ż t´┐Ż stron´┐Ż umowy, kt´┐Żra posiada siedzib´┐Ż we Wsp´┐Żlnocie. Tak stanowi´┐Ż regulacje znajduj´┐Żce si´┐Ż w ust. 2 art. 788.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  antypsychiatrzy
fundacja
gogle
plik
OC
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.