? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż dzia´┐Żanie polityczne?

Poj´┐Żcie dzia´┐Ża´┐Ż politycznych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dzia´┐Ża´┐Ż politycznych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dzia´┐Żanie polityczne - Podejmowanie i realizacja decyzji politycznych przez zorganizowane podmioty, wynikiem kt´┐Żrych jest powstawanie okre´┐Żlonych fakt´┐Żw politycznych i kszta´┐Żtowanie si´┐Ż okre´┐Żlonych proces´┐Żw politycznych.

Cechy:
a) celowy, ukierunkowany charakter
b) podejmowane z zamiarem wywo´┐Żania okre´┐Żlonych skutk´┐Żw
c) podejmowane w interesach wielkich grup spo´┐Żecznych
d) du´┐Ży stopie´┐Ż instytucjonalizacji
e)wysoki poziom zorganizowania uczestnik´┐Żw
f) konfliktowy charakter
g) podejmowane ze wzgl´┐Żdu na donios´┐Że cele spo´┐Żeczne

Klasyfikacja:
1) Stopie´┐Ż z´┐Żo´┐Żono´┐Żci:
-proste
-z´┐Żo´┐Żone
2) Rodzaj podmiot´┐Żw podejmuj´┐Żcych dzia´┐Żanie
3) Liczba podmiot´┐Żw uczestnicz´┐Żcych w dzia´┐Żaniu:
- jednostkowe
- zbiorowe
- totalne
4) stopie´┐Ż instytucjonalizacji:
- zinstytucjonalizowane
- niezinstytucjonalizowane
5) Zakres swobody podmiotu wykonuj´┐Żcego dzia´┐Żanie
6) stopie´┐Ż przymusowo´┐Żci:
- przymusowe
- dobrowolne
7) stopie´┐Ż jawno´┐Żci:
- jawne
- ukryte
- zamaskowane

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  definicja
hotel
socjologia
wybrze´┐Że
kobieta
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.