? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest dzia�alno�� operacyjna?

Poj�cie dzia�alno�ci operacyjnej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dzia�alno�ci operacyjnej napisana w spos�b zrozumia�y.

dzia�alno�� operacyjna - sprzeda� i zakup lub produkcja d�br lub us�ug (wp�yw nale�no�ci od odbiorc�w, zap�ata za kupione dobra, us�ugi, prac�, zap�ata czynszu, podatk�w, odsetek, otrzymanie odsetek i dywidend z inwestycji.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  altruizm
bia�k�wka
kalkulacja planowa
ochrona praw
konstytucja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.