? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest dzia�alno�� inwestycyjna?

Poj�cie dzia�alno�ci inwestycyjnej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dzia�alno�ci inwestycyjnej napisana w spos�b zrozumia�y.

dzia�alno�� inwestycyjna - zakup i sprzeda� d�ugoterminowych aktyw�w, i d�ugoterminowego maj�tku finansowego (zakup budynku na magazyn, sprzeda� dzia�ki, sprzeda� wyposa�enia).

 

     
Najnowsze poj�cia
  demokracja
patologia
bluetooth
netykieta
orgazm
 

 

     
Losowe poj�cia
  prawo karne wojskowe
�linianki
koncepcja logistyki
naturalizacja
epikureizm
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b. Zorganizuj wyjatkowy wiecz�r panie�ski.
Dla Panny m�odej oferujemy Suknie slubne Bielsko. W ca�ej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag�osnienie koncert�w dla firm.