? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest dzia�alno�� finansowa?

Poj�cie dzia�alno�ci finansowej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dzia�alno�ci finansowej napisana w spos�b zrozumia�y.

dzia�alno�� finansowa - pozyskiwanie zasob�w finansowych od w�a�cicieli i kredytodawc�w i sp�aty po�yczek (emisja i sprzeda� akcji, wyp�ata dywidend, emisja i sprzeda� obligacji, po�yczka z banku).

 

     
Najnowsze poj�cia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia�aczka
furunku�
 

 

     
Losowe poj�cia
  rozw�j rynku
stropodach
ergonomia
doch�d narodowy
ubezpieczenie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.