? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dyskryminacja?

Poj´┐Żcie dyskryminacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dyskryminacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dyskryminacja - w sensie prawnym oznacza r´┐Żne traktowanie podmiot´┐Żw, kt´┐Żre znalaz´┐Ży si´┐Ż w podobnej sytuacji. Oceny tej dokonuje si´┐Ż w oparciu o kryteria obiektywne a nie subiektywne. Bierze si´┐Ż te´┐Ż w´┐Żwczas pod uwag´┐Ż okoliczno´┐Żci, kt´┐Żre s´┐Ż faktycznie istotne dla danej sprawy. Polskie prawo zabrania dyskryminacji os´┐Żb ze wzgl´┐Żdu na p´┐Że´┐Ż, ras´┐Ż, wyznanie, pochodzenie itd. Podobne zapisy maj´┐Ż tak´┐Że inne pa´┐Żstwa. Cz´┐Ż´┐Ż tych regulacji narzucana jest przez organizacje narodowe lub ponadnarodowe zajmuj´┐Żce si´┐Ż prawami cz´┐Żowieka.

W Polsce, aby podkre´┐Żli´┐Ż znaczenie zakazu dyskryminacji, regulacja dotycz´┐Żca go znalaz´┐Ża si´┐Ż w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wed´┐Żug niej wszyscy maj´┐Ż prawo do r´┐Żwnego traktowana przez w´┐Żadze publiczne i wszyscy s´┐Ż r´┐Żwni wobec prawa. Zakazuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż dyskryminacji zar´┐Żwno w ´┐Życiu spo´┐Żecznym, jak i politycznym, czy gospodarczym bez wzgl´┐Żdu na przyczyn´┐Ż.

Dyskryminacja to r´┐Żwnie´┐Ż termin wyst´┐Żpuj´┐Żcy w psychologii. Dyskryminacja w tym znaczeniu prowadzi do wykluczenia z ´┐Życia spo´┐Żecznego, kt´┐Żra jest zwi´┐Żzana z posiadania przez dan´┐Ż osob´┐Ż pewnych cech.

Dyskryminacja mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż zar´┐Żwno w formie po´┐Żredniej, jak i bezpo´┐Żredniej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  p´┐Żytki wzorcowe
czas wolny
horacjanizm
dro´┐Żd´┐Że winne
kalkulacja operatywna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.