? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dynastia?

Poj´┐Żcie dynastii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dynastii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dynastia - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre pochodzi z j´┐Żzyka greckiego. W dos´┐Żownym t´┐Żumaczeniu oznacza ono w´┐Żadz´┐Ż. Mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, i´┐Ż dynastia najlepiej odnosi si´┐Ż do szeregu w´┐Żadc´┐Żw, kt´┐Żrzy pochodz´┐Ż z jednego rodu. Chodzi tutaj zatem zar´┐Żwno o ksi´┐Ż´┐Ż´┐Żt, jak r´┐Żwnie´┐Ż o kr´┐Żl´┐Żw czy cesarzy. Aby m´┐Żwi´┐Ż o dynastii musimy mie´┐Ż do czynienia przynajmniej z dwiema osobami, kt´┐Żre pochodz´┐Ż z tej samej rodziny, a ponadto kt´┐Żre panuj´┐Ż bezpo´┐Żrednio po sobie, ewentualnie z niewielk´┐Ż przerw´┐Ż. Czasami pojawia´┐Ży si´┐Ż tak´┐Że takie dynastie, kt´┐Żre sk´┐Żada´┐Ży si´┐Ż z niespokrewnionych ze sob´┐Ż w´┐Żadc´┐Żw.

Pierwsze dynastie mo´┐Żna by´┐Żo spotka´┐Ż ju´┐Ż we wczesnej staro´┐Żytno´┐Żci. Pojawia´┐Ży si´┐Ż one ju´┐Ż w Egipcie w XXX wieku p.n.e. Chocia´┐Ż zapewne wcze´┐Żniej mo´┐Żna by´┐Żo spotka´┐Ż si´┐Ż ze zwyczajem, kt´┐Żry pozwala´┐Ż na przekazywanie w´┐Żadzy w ramach jednego rodu. Do tej pory mo´┐Żna spotka´┐Ż si´┐Ż z tym, ´┐Że w´┐Żadza przekazywana jest najcz´┐Żciej z ojca na syna. Co ciekawe dynastia nie ogranicza´┐Ża si´┐Ż do mo´┐Żliwo´┐Żci sprawowania w´┐Żadzy tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie nad jednym krajem. Historia zna sytuacje, w kt´┐Żrych w´┐Żadz´┐Ż sprawowa´┐Żo si´┐Ż nad kilkoma krajami. Jako przyk´┐Żad mo´┐Że pos´┐Żu´┐Ży´┐Ż dynastia Jagiellon´┐Żw, kt´┐Żrzy rz´┐Żdzili jednocze´┐Żnie na terenach Polski, Litwy a tak´┐Że w Czechach i na W´┐Żgrzech.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  apokalipsa
plik
prawa podmiotowe
socjologia medycyny
anemia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.