? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dylatacja?

Poj´┐Żcie dylatacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dylatacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dylatacja - budynki i ich elementy doznaj´┐Ż przemieszcze´┐Ż poziomych i pionowych. Przemieszczenia te mog´┐Ż powodowa´┐Ż zmiany pierwotnych wymiar´┐Żw lub zmiany kszta´┐Żtu geometrycznego. Przemieszczenia te mog´┐Ż by´┐Ż wywo´┐Żane przez: wiatr, temperatur´┐Ż, skr´┐Żcenie lub wyd´┐Żu´┐Żenie element´┐Żw, osiadanie budynku oraz skurcz betonu Prze-mieszczenia powoduj´┐Ż zmiany geometryczne p´┐Żyt i ´┐Żcian, s´┐Ż przyczyn´┐Ż ich uszkodze´┐Ż w postaci rys i p´┐Żkni´┐Ż´┐Ż. Aby unikn´┐Ż´┐Ż powstawania rys i p´┐Żkni´┐Ż´┐Ż lub ograniczy´┐Ż przemieszczenia wykonuje si´┐Ż specjalne szczeliny - dylatacje , dziel´┐Żce ´┐Żciany i stropy (p´┐Żyty) na mniejsze odcinki. Szczeliny te umo´┐Żliwiaj´┐Ż konstrukcji i elementom przemiesz-cza´┐Ż si´┐Ż bez szkodliwych nast´┐Żpstw . Gdy mo´┐Że wyst´┐Żpi´┐Ż nier´┐Żwnomierne osiadanie budynku z powodu r´┐Żnej no´┐Żno´┐Żci gruntu pod fundamentem lub nier´┐Żwnomiernego obci´┐Ż´┐Żenia nale´┐Ży zastosowa´┐Ż dylatacj´┐Ż przecinaj´┐Żc´┐Ż budynek na ca´┐Żej wysoko´┐Żci wraz z fundamentem, ze wzgl´┐Żdu na wp´┐Żywy termiczne budynek dzieli si´┐Ż zwykle przerwami dylatacyjnymi na jego wysoko´┐Żci ponad fundamentem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kaszak
paleontologia
uk´┐Żad nerwowy
audyt
stowarzyszenie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.