? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest DVD?

Poj´┐Żcie DVD i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja DVD napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

DVD - skr´┐Żt od pochodz´┐Żcego z j´┐Żzyka angielskiego - „Digital Video Disc” (cyfrowy dysk wideo). No´┐Żnik przypominaj´┐Żcy kszta´┐Żtem i wielko´┐Żci´┐Ż (12 cm) zwyk´┐Ż´┐Ż p´┐Żyt´┐Ż CD. Jego wi´┐Żksza pojemno´┐Ż´┐Ż wynika z g´┐Żciej u´┐Żo´┐Żonych ´┐Żcie´┐Żek zapisu. P´┐Żyt´┐Ż DVD mo´┐Żna odczyta´┐Ż tylko za pomoc´┐Ż odtwarzacza DVD, natomiast zawarto´┐Ż´┐Ż CD czyta zar´┐Żwno zwyk´┐Ży CD-ROM jak i odtwarzacz DVD. Kolejn´┐Ż r´┐Żnic´┐Ż jest to, ´┐Że DVD musi zawiera´┐Ż system plik´┐Żw o rozszerzonym standardzie ISO 9660, podczas gdy CD tego nie wymaga.

Co wi´┐Żcej, p´┐Żyty te dzielimy na R dodatnie i R ujemne. R´┐Żni´┐Ż si´┐Ż one nieznacznie szybko´┐Żci´┐Ż odczytu (x8 lub x16) i pojemno´┐Żci´┐Ż (4-7 GB). Przemys´┐Ż komputerowy wprowadzi´┐Ż r´┐Żne wariacje no´┐Żnik´┐Żw pami´┐Żci. Mog´┐Ż posiada´┐Ż tylko jedn´┐Ż ´┐Żcie´┐Żk´┐Ż zapisu (jednostronne, jednowarstwowe) lub by´┐Ż dwuwarstwowe (dwustronny zapis). Tym samym mo´┐Żna wybiera´┐Ż pomi´┐Żdzy tymi kt´┐Żre mieszcz´┐Ż 4 gigabajty zapisu a mieszcz´┐Żcymi ponad 17 giga. Ponadto na rynku cz´┐Żsto spotykane s´┐Ż dyski z oznaczeniem RW. Takie p´┐Żyty DVD mog´┐Ż s´┐Żu´┐Ży´┐Ż do wielokrotnego u´┐Żytku. Dane mo´┐Żna nagrywa´┐Ż, kasowa´┐Ż i ponownie nagrywa´┐Ż. W przypadku zwyk´┐Żych kr´┐Ż´┐Żk´┐Żw, po zamkni´┐Żciu p´┐Żyty, nie ma mo´┐Żliwo´┐Żci dopisania danych ani nadpisania nowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  grunt utwardzony
sztuka
Dni Gib
obw´┐Żd drukowany
w´┐Żadza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.