? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dusznica bolesna?

Poj´┐Żcie dusznicy bolesnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dusznicy bolesnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dusznica bolesna - nazywana r´┐Żwnie´┐Ż d´┐Żawic´┐Ż piersiow´┐Ż- to zesp´┐Ż objaw´┐Żw niewydolno´┐Żci wie´┐Żcowej. W jej wyniku pojawiaj´┐Ż si´┐Ż charakterystyczne napady b´┐Żlu, zlokalizowane w pobli´┐Żu serca lub ewentualnie mostka. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż one w wyniku utrudnionego oraz zmniejszonego przep´┐Żywu krwi poprzez naczynia wie´┐Żcowe.

Najcz´┐Żciej przyczyn´┐Ż powstawania dusznicy bolesnej jest mia´┐Żd´┐Życa. W jej wyniku najcz´┐Żciej dochodzi do zw´┐Żenia naczy´┐Ż wie´┐Żcowych. Inne przyczyny to na przyk´┐Żad skurcz naczy´┐Ż wie´┐Żcowych, zakrzep, kt´┐Żry zamyka ´┐Żwiat´┐Żo naczynia oraz niekt´┐Żre choroby, kt´┐Żre mog´┐Ż nasila´┐Ż objawy. Te choroby to mi´┐Żdzy innymi nadczynno´┐Ż´┐Ż tarczycy, choroby zastawek serca czy te´┐Ż zaburzenia w budowie mi´┐Żnia serca.

Niekt´┐Żre czynniki mog´┐Ż dodatkowo sprzyja´┐Ż zachorowaniom na d´┐Żawic´┐Ż piersiow´┐Ż. Taki wp´┐Żyw ma na przyk´┐Żad przebywanie na wietrze i zimnie. Mo´┐Że w´┐Żwczas doj´┐Ż´┐Ż do skurczu naczy´┐Ż wie´┐Żcowych. R´┐Żwnie´┐Ż stres oraz og´┐Żlne przem´┐Żczenie naszego organizmu mog´┐Ż sta´┐Ż si´┐Ż przyczyn´┐Ż powstawania b´┐Żl´┐Żw d´┐Żawicowych. Przyjmowanie niekt´┐Żrych lek´┐Żw r´┐Żwnie´┐Ż niesie ze sob´┐Ż to zagro´┐Żenie.

Objawy dusznicy bolesnej to przede wszystkim b´┐Żl. Pojawia si´┐Ż on nagle, promieniuje zwykle od lewego barku oraz lewego ramienia. B´┐Żl jest bardzo nieprzyjemny. Chory odczuwa w jego trakcie uczucie ugniatania, pieczenia oraz ´┐Żciskania. Czasami b´┐Żl ten jest wr´┐Żcz d´┐Żawi´┐Żcy. Takiemu atakowi towarzyszy do tego niepok´┐Żj oraz duszno´┐Żci. Chory cz´┐Żsto nie mo´┐Że swobodnie zaczerpn´┐Ż´┐Ż oddechu i odczuwa ko´┐Żatanie serca.

Leczenie w przypadku niewielkiego b´┐Żlu polega g´┐Ż´┐Żwnie na odpoczynku oraz podaniu nitrogliceryny. Jednak je´┐Żli b´┐Żl jest nie do zniesienia, to niezw´┐Żocznie nale´┐Ży uda´┐Ż si´┐Ż do lekarza. On wybierze odpowiedni spos´┐Żb leczenia, kt´┐Żry polega´┐Ż b´┐Żdzie na zmniejszeniu lub zwi´┐Żkszeniu zapotrzebowania mi´┐Żnia sercowego na tlen.
Cz´┐Żci´┐Ż procesu leczenia powinna by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zmiana stylu ´┐Życia chorego. Zaleca si´┐Ż przede wszystkim du´┐Żo ruchu i odpowiedni´┐Ż diet´┐Ż. Zaleca si´┐Ż porzucenie na´┐Żogu palenia papieros´┐Żw. Leki, jakie zostan´┐Ż przepisane, to mi´┐Żdzy innymi: nitraty, antagoni´┐Żci wapnia oraz beta- adrenolityki. W skrajnych przypadkach stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż leczenie chirurgiczne. Mo´┐Żna w´┐Żwczas zastosowa´┐Ż by-passy lub angioplastyk´┐Ż.

Dusznica bolesna to bardzo powa´┐Żne schorzenie, kt´┐Żrego nie powinni´┐Żmy bagatelizowa´┐Ż. Dbajmy o w´┐Żasne zdrowie- mamy je tylko jedno.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zaburzenia psychosomatyczne
nazwa w´┐Żasna
osoba fizyczna
szereg statystyczny 2
tren
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.