? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to s� dro�d�e kumysowe?

Poj�cie dro�d�y kumysowych i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja dro�d�y kumysowych napisana w spos�b zrozumia�y.

dro�d�e kumysowe - s� jednym z rodzaj�w dro�d�y zaliczaj�cych si� do grupy grzyb�w a dok�adniej workowc�w. Nale�� one do podkr�lestwa Dikarya a swoj� nazw� zawdzi�czaj� zarodni okre�lanej workiem. To w�a�nie w niej produkowane s� askospory, czyli haploidalne zarodniki. Tego typu grzyby zalicza si� do rodziny dro�d�akowatych. Wyposa�one s� one w kom�rki przypominaj�ce owal. Te w�a�nie grzyby kt�re nale�� do rz�du workowc�w rozmna�aj� si� na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest p�czkowanie. Ten typ zalicza si� do rozmna�ania bezp�ciowego. Nie tylko dro�d�e lecz r�wnie� nieliczne bakterie a tak�e wiele ro�lin rozmna�aj� si� w�a�nie t� drog�. P�czkowanie mo�na r�wnie� okre�li� jako rodzaj klonowania. Drugi rodzaj rozmna�ania u dro�d�y mo�liwy jest dzi�ki zarodnikom.

Dro�d�e kumysowe s� istotnym elementem potrzebnym przy fermentacji mleka. Jej produkt stanowi kumys kt�ry jest napojem alkoholowym. Wytwarza si� on na skutek fermentacji alkoholowej laktozy. Inaczej mo�na j� r�wnie� okre�li� mianem cukru mlecznego. Kumys to nie tylko nap�j alkoholowy. Mo�e on r�wnie� posiada� w�a�ciwo�ci lecznicze. W dzisiejszych czasach kumys popularny jest g��wnie w�r�d lud�w Azji.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  nazwa w�asna
choroba lokomocyjna
dystrybucja
grupa spo�eczna
krztusiec
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.