? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest droga?

Poj´┐Żcie drogi i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja drogi napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

droga - to termin, kt´┐Żry odnosi si´┐Ż przede wszystkim do komunikacji. W tym zakresie jest to zatem przede wszystkim odpowiednio wydzielony pas terenu, kt´┐Żry sk´┐Żada si´┐Ż zar´┐Żwno z jezdni jak i z pobocza. Poza tym w sk´┐Żad drogi wchodzi tak´┐Że chodnik, droga dla pieszych czy droga dla rower´┐Żw. Do tego terminu zalicza´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że b´┐Żdzie torowisko pojazd´┐Żw szynowych, o ile znajduje si´┐Ż w obr´┐Żbie tego pasa.

Droga jest miejscem, kt´┐Żre przeznaczone zosta´┐Żo do ruchu pojazd´┐Żw. To tak´┐Że miejsce, kt´┐Żre umo´┐Żliwia ruch pieszych. Po ulicy mo´┐Żna tak´┐Że je´┐Żdzi´┐Ż wierzchem jak r´┐Żwnie´┐Ż p´┐Żdzi´┐Ż zwierz´┐Żta.
M´┐Żwi´┐Żc „droga” mamy na my´┐Żli nie tylko typow´┐Ż, zwyczajn´┐Ż ulic´┐Ż (co jest przewa´┐Żnie pierwszym skojarzeniem). Wyr´┐Żniamy bowiem znacznie wi´┐Żcej rodzaj´┐Żw dr´┐Żg. Nale´┐Ż´┐Ż do nich mi´┐Żdzy innymi: droga ko´┐Żowa (przeznaczona do poruszania si´┐Ż pojazd´┐Żw ko´┐Żowych), droga twarda lub droga gruntowa. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z drog´┐Ż publiczn´┐Ż lub drog´┐Ż ekspresow´┐Ż. Wyr´┐Żniamy tak´┐Że podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na zasi´┐Żg dr´┐Żg, gdzie wyr´┐Żniamy drogi krajowe, wojew´┐Żdzkie, powiatowe, czy gminne. Mo´┐Żemy tak´┐Że wymieni´┐Ż drogi dla rower´┐Żw, drogi kolejowe, drogi wodne oraz drogi lotnicze. Wszystkie z nich maj´┐Ż t´┐Ż wsp´┐Żln´┐Ż cech´┐Ż, ´┐Że umo´┐Żliwiaj´┐Ż nam ´┐Żatwiejsze poruszanie si´┐Ż po danym terenie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  archetyp
smog
w´┐Żze´┐Ż
norma prawna
orientacja spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.