? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dramat?

Poj´┐Żcie dramatu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dramatu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dramat - (s´┐Żowo pochodzi od greckiego drama oznaczaj´┐Żcego czynno´┐Ż´┐Ż i dzia´┐Żanie) jest to jeden z trzech podstawowych rodzaj´┐Żw literackich, nale´┐Ż´┐Ż do niego utwory przeznaczone w´┐Ża´┐Żciwie do wystawiania scenicznego, maj´┐Ż one charakter fabu´┐Ży i odznaczaj´┐Ż si´┐Ż znacz´┐Żca ilo´┐Żci´┐Ż dialog´┐Żw.

Dzie´┐Żo dramatyczne nale´┐Ży do literatury tylko jako utw´┐Żr s´┐Żowny daj´┐Żcy si´┐Ż zestawi´┐Ż z tekstami lirycznymi lub epickimi natomiast w swojej realizacji widowiskowej nale´┐Ży do wielo tworzywowej sztuki teatru. Cech´┐Ż dramatu jest ograniczenie do minimum roli narratora i pe´┐Żne usamodzielnienie dzia´┐Ża´┐Ż i wypowiedzi postaci. ´┐Żwiat przedstawiony w utworze dramatycznym koncentruje si´┐Ż akcji, kt´┐Żra jest wyra´┐Żnie zarysowana i ma ustalony tok przebiegu (od przedstawienia, poprzez rozwini´┐Żcie i punkt kulminacyjny, a sko´┐Żczywszy na rozwi´┐Żzaniu).

Postacie graj´┐Żce role w dramacie s´┐Ż charakteryzowane poprzez czyny i s´┐Żowa, kt´┐Żre wypowiadaj´┐Ż, a ich wzajemne relacje ustalane s´┐Ż poprzez ich udzia´┐Ż w akcji.
Obok tekstu g´┐Ż´┐Żwnego (dialogi i monologi dominuj´┐Żce w dramacie) wyst´┐Żpuje tekst poboczny, kt´┐Żrym s´┐Ż od autorskie informacje o prezentowanym ´┐Żwiecie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mechanizm stresu
zesp´┐Ż
pas wybrze´┐Ża
fala
lek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.