? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest doping?

Poj´┐Żcie dopingu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dopingu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

doping - jest to nic innego jak podnoszenie w spos´┐Żb sztuczny wydolno´┐Żci nie tylko psychicznej, ale i fizycznej zawodnika. Najcz´┐Żciej doping jest dokonywany ´┐Żrodkami niedozwolonymi i nielegalnymi. Doping wspomaga organizm cz´┐Żowieka metodami, kt´┐Żre daleko wykraczaj´┐Ż poza trening naturalny, dokonywany na si´┐Żowni. Za wszelki rodzaj dopingu uwa´┐Żana jest ka´┐Żda metoda medyczna, kt´┐Żra mo´┐Że by´┐Ż niestety szkodliwa dla naszego organizmu i zdrowia- czasami mo´┐Że powodowa´┐Ż trwa´┐Że kalectwo, a w ekstremalnych przypadkach nawet ´┐Żmier´┐Ż zawodnika. Dzieje si´┐Ż tak z regu´┐Ży wtedy, gdy ´┐Żrodki dopinguj´┐Żce stosowane s´┐Ż be´┐Ż jakiejkolwiek kontroli lekarskiej, czy te´┐Ż specjalistycznej.

´┐Żrodki dopinguj´┐Żce, zw´┐Żaszcza te wsp´┐Żczesne, nie koniecznie musz´┐Ż mie´┐Ż negatywne skutki za´┐Żywania. Obecnie s´┐Ż one nawet nie do wykrycia przez zwyk´┐Że testy i badania krwi. Za u´┐Żywanie ´┐Żrodk´┐Żw dopinguj´┐Żcych mo´┐Żna by´┐Ż wykluczonym i wyrzuconym z sekcji sportowej, mo´┐Żna mie´┐Ż odebrany medal, kt´┐Żry uda´┐Żo si´┐Ż zdoby´┐Ż lub by´┐Ż zdyskwalifikowanym. Niekt´┐Żre ´┐Żrodki farmakologiczne nie ujawniaj´┐Ż swego negatywnego dzia´┐Żania na pocz´┐Żtku stosowania. Mo´┐Że si´┐Ż tak jednak sta´┐Ż ju´┐Ż po zako´┐Żczeniu kariery sportowej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sie´┐Ż komputerowa
funkcje pieni´┐Żdza
tragizm
ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo
energia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.