? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest domena internetowa?

Poj´┐Żcie domeny internetowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja domeny internetowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

domena internetowa - nazwa jest cz´┐Żci´┐Ż adresu Internetowego jednak u´┐Żywana jest g´┐Ż´┐Żwnie przez osoby, kt´┐Żre zajmuj´┐Ż si´┐Ż informatyk´┐Ż zawodowo. Okre´┐Żla ona zakres informacji, kt´┐Żrych aktualnie szukamy.

Domeny tworz´┐Ż hierarchi´┐Ż, kt´┐Żra pozwala na katalogowanie komputer´┐Żw, kt´┐Żre s´┐Ż pod´┐Ż´┐Żczone w sieci wed´┐Żug kategorii i dzi´┐Żki temu adresy Internetowe s´┐Ż uporz´┐Żdkowane. Dzi´┐Żki temu ´┐Żatwiej jest porusza´┐Ż si´┐Ż w´┐Żr´┐Żd istniej´┐Żcych obecnie miliard´┐Żw stron. Przep´┐Żyw wszystkich informacji w sieci jest bardzo szybki a odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż geograficzna nie ma ´┐Żadnego znaczenia. Domeny s´┐Ż podstaw´┐Ż nawigacji podczas korzystania z Internetu.

Ka´┐Żda z nazw domenowych mo´┐Że zawiera´┐Ż litery, cyfry oraz znak,, -‘ÔÇÖ a du´┐Że i ma´┐Że litery nie s´┐Ż odr´┐Żniane. Istnieje wiele nazw domen, kt´┐Żre s´┐Ż p´┐Żatne. Najcz´┐Żciej mo´┐Żna spotka´┐Ż si´┐Ż z adresami, kt´┐Żre na ko´┐Żcu zawieraj´┐Ż: . com, . edu, . gov, . net, .org oraz . int. Adres nie b´┐Żdzie wa´┐Żny je´┐Żeli nie b´┐Żdzie zawiera´┐Ż chocia´┐Ż jednej z domen a administrator mo´┐Że zablokowa´┐Ż stron´┐Ż, kt´┐Żra zawiera b´┐Ż´┐Żdy. Trudno znale´┐Ż´┐Ż poszukiwany adres bez chocia´┐Ż jednego elementu, dzi´┐Żki kt´┐Żremu trudno nam b´┐Żdzie znale´┐Ż´┐Ż poszukiwan´┐Ż stron´┐Ż. Powstaj´┐Ż nowe domeny, kt´┐Żre usprawniaj´┐Ż poruszanie si´┐Ż w sieci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  aspartam
park
zainteresowanie
asertywno´┐Ż´┐Ż
metoda
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.