? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dokument?

Poj´┐Żcie dokumentu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dokumentu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dokument - spos´┐Żb urzeczywistnienia danego zjawiska, faktu, kt´┐Żry wyst´┐Żpi´┐Ż w ci´┐Żgu okre´┐Żlonego czasu i w danym miejscu. Forma r´┐Żnorodnego przedstawienia informacji.

Obecnie na ´┐Żwiecie istnieje wiele tysi´┐Żcy rodzaj´┐Żw dokument´┐Żw. Ich podzia´┐Żu mo´┐Żna dokona´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie wed´┐Żug kryteri´┐Żw sposobu sporz´┐Żdzania, wzajemnych odniesie´┐Ż lub okoliczno´┐Żci podj´┐Żcia. W dzisiejszych czasach najwa´┐Żniejszym jednak podzia´┐Żem jest ten na elektroniczne i rzeczywiste. Do wizualnych dokument´┐Żw mo´┐Żna zaliczy´┐Ż rozmaite formy pi´┐Żmiennicze (ksi´┐Ż´┐Żki, gazety, pami´┐Żtniki, umowy, ´┐Życiorysy, wiersze) i niepi´┐Żmiennicze (fotografie, mapy, fotoreportarze). Natomiast audiowizualne sposoby urzeczywistnienia fakt´┐Żw to przede wszystkim filmy. Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż stworzy´┐Ż, napisa´┐Ż dokument pierwotny, wt´┐Żrny i pochodny.

Ka´┐Żda dziedzina ´┐Życia uznaje tak naprawd´┐Ż inn´┐Ż definicj´┐Ż i form´┐Ż dokumentu. Wszystko zale´┐Ży od funkcji (zazwyczaj jest to funkcja informacyjna, poznawcza, naukowa, rozrywkowa, archiwalna, historyczna, techniczna) jak´┐Ż ma pe´┐Żni´┐Ż i dost´┐Żpnej technologii. Mo´┐Że to by´┐Ż elektroniczny plik tekstowy, dokument to´┐Żsamo´┐Żci, umowa kupna - sprzeda´┐Ży, akt notarialny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  min´┐Żg
trekking
u´┐Żyteczno´┐Ż´┐Ż
apokalipsa
nick
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.