? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest doch´┐Żd?

Poj´┐Żcie dochodu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dochodu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

doch´┐Żd - dla przedsi´┐Żbiorstwa jest to r´┐Żnica pomi´┐Żdzy przychodami, a kosztami. Kosztami tymi mog´┐Ż by´┐Ż utrzymanie biura, kampanie reklamowe, a tak´┐Że zatrudnianie pracownik´┐Żw.

Wed´┐Żug innej definicji dochodem nazywamy wszelkie finansowe po´┐Żytki czerpane z r´┐Żnych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż. Najcz´┐Żciej pochodz´┐Ż one z wykonywanej pracy, lokat bankowych i inwestycyjnych, wynajmu powierzchni mieszkalnych i biurowych, prowadzonych przedsi´┐Żbiorstw i drobnych firm oraz wielu innych.

Osoby fizyczne i osoby prawne rozliczaj´┐Ż swoje dochody wed´┐Żug ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych zasadach i na ich podstawie p´┐Żac´┐Ż odpowiedniej wysoko´┐Żci podatki. Od jego wysoko´┐Żci zale´┐Żna jest tak´┐Że kwota podatku, jak´┐Ż nale´┐Ży ui´┐Żci´┐Ż za roczne zeznanie podatkowe. Tyczy si´┐Ż to tak´┐Że rolnik´┐Żw, jednak w tym wypadku mo´┐Żemy rozr´┐Żni´┐Ż kilka rodzaj´┐Żw dochodu. Zaliczamy do nich mi´┐Żdzy innymi doch´┐Żd osobisty rolnika, doch´┐Żd og´┐Żlny, rolniczy i doch´┐Żd gospodarstwa rolnego.

Ka´┐Żda instytucja u´┐Żyteczno´┐Żci publicznej generuje jaki´┐Ż doch´┐Żd. Mo´┐Że on by´┐Ż albo na plus, albo na minus. Samorz´┐Żdy terytorialne tak´┐Że generuj´┐Ż odpowiedniej wielko´┐Żci dochody.

Ka´┐Żda rodzina generuje i otrzymuje jakie´┐Ż dochody, kt´┐Żre musz´┐Ż wystarczy´┐Ż na utrzymanie jej cz´┐Żonk´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  j´┐Żzyk
samorz´┐Żd gospodarczy
prawo karne wykrocze´┐Ż
latarnia morska
uspo´┐Żecznianie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.