? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dobro?

Poj´┐Żcie dobra i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dobra napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dobro - zaliczamy do poj´┐Żcia nale´┐Ż´┐Żcego do jednego z g´┐Ż´┐Żwnych dzia´┐Ż´┐Żw filozofii, a mianowicie, etyki. Jest to poj´┐Żcie abstrakcyjne, kt´┐Żrego synonimem jest : cnota, moralno´┐Ż´┐Ż, antonimem za´┐Ż z´┐Żo, amoralno´┐Ż´┐Ż.

Dobrem okre´┐Żlamy pozytywn´┐Ż, optymistyczn´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż czyn´┐Żw i zachowa´┐Ż ludzkich, kt´┐Żrymi zwykle jest : sprawiedliwo´┐Ż´┐Ż, pomoc, wierno´┐Ż´┐Ż, zaufanie, patriotyzm, przyja´┐Ż´┐Ż, mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż. Innymi s´┐Żowy, przez dobro rozumiemy szereg warto´┐Żci moralnych, kt´┐Żre wcielamy
w nasze ´┐Życie i ´┐Życie innych. Poj´┐Żcie dobra analizuje psychologia, socjologia, ekonomia oraz inne nauki spo´┐Żeczne. Z przyk´┐Żadami okre´┐Żlaj´┐Żcymi dobro spotkamy si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w religii, szczeg´┐Żlnie chrze´┐Żcija´┐Żstwo, emanuje przyk´┐Żadami podkre´┐Żlaj´┐Żcymi godne na´┐Żladowania postawy, tzw. „dobrami moralnymi”, o kt´┐Żrych ju´┐Ż w Staro´┐Żytno´┐Żci wspomina´┐Ż Sokrates, wskazuj´┐Żc na takie dobra moralne jak np. wiedza, g´┐Żosi´┐Ż tak´┐Że, ´┐Że „tylko to, co dobre, jest naprawd´┐Ż po´┐Żyteczne”, st´┐Żd mo´┐Żemy wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż wniosek, ´┐Że dzia´┐Ża to w dwie strony, ´┐Że wykonywanie po´┐Żytecznych i przydatnych rzeczy doprowadzi nas do dobra.

W skr´┐Żcie, dobro to wszystko, co jest przyj´┐Żte, uznawane i powielane w danym systemie warto´┐Żci, w systemie etnicznym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szklane domy
mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż
nowela
mened´┐Żer
ruch
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.