? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dob´┐Żr kadr?

Poj´┐Żcie doboru kadr i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja doboru kadr napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dob´┐Żr kadr - ´┐Żwiadome wi´┐Żzanie ludzi o okre´┐Żlonych cechach, maj´┐Żce umo´┐Żliwi´┐Ż jaknajefektywniejsze osi´┐Żganie cel´┐Żw organizacji oraz pe´┐Żne wykorzystanie kwalifikacji i umiej´┐Żtno´┐Żci pracownika. Jest to proces dwustronnym, dokonuje go pracodawca, kt´┐Żry wie jakie cech pracownik powinien posiada´┐Ż ale niewiadomy jest mu kandydat.
Dob´┐Żr przez pracownika - brak obiektywnej oceny swoich mo´┐Żliwo´┐Żci.

Metody doboru:
1. klasyfikacji - jest stosowana przy deficycie pracownik´┐Żw lub w doborze wewn´┐Żtrznym, zatrudnia si´┐Ż osob´┐Ż najlepsz´┐Ż z mo´┐Żliwych do zatrudnienia, okre´┐Żla si´┐Ż jej kwalifikacje i umiej´┐Żtno´┐Żci i dobiera si´┐Ż dla tej osoby prac´┐Ż,
2. selekcji - wybiera si´┐Ż z du´┐Żej liczby kandydat´┐Żw t´┐Ż osob´┐Ż, kt´┐Żra najlepiej spe´┐Żnia oczekiwania pracodawcy.

Korzy´┐Żci doboru dla pracownika:
- zgodna ze zdolno´┐Żciami, osobowo´┐Żci´┐Ż, daje zadowolenie.

Korzy´┐Żci doboru dla pracodawcy:
- dobrze dobrany pracownik to wy´┐Ższa efektywno´┐Ż´┐Ż i zaanga´┐Żowanie.

Rodzaje dobor´┐Żw:
1. Dob´┐Żr wewn´┐Żtrzny - zabiegi zmierzaj´┐Żce do optymalnego rozmieszczenia pracownik´┐Żw, realizowany poprzez:
- awans,
- degradacje,
- przeniesienie na stanowisko o zbli´┐Żonym charakterze,
- zwolnienie.

Zalety doboru wewn´┐Żtrznego:
- mo´┐Żliwo´┐Żci awansu w´┐Żasnych pracownik´┐Żw zacie´┐Żniaj´┐Ż wi´┐Żzi pracownika z zak´┐Żadem,
- brak koszt´┐Żw doboru b´┐Żd´┐Ż bardzo niskie,
- ´┐Żatwo´┐Ż´┐Ż przystosowania do nowych zada´┐Ż w zwi´┐Żzku ze znajomo´┐Żci´┐Ż zak´┐Żadu pracy, brak konieczno´┐Żci adaptacji,
- lojalno´┐Ż´┐Ż pracownik´┐Żw,
- kr´┐Żtki czas oczekiwania na efekty.

Wady:
- ma´┐Że mo´┐Żliwo´┐Żci wyboru odpowiedniej osoby na dane stanowisko,
- koszty doszkolenia,
- rywalizacja o stanowisko,
- efekt domina tzn. jedna zmiana wywo´┐Żuje ci´┐Żg nowych zmian,
- o wyborze decyduj´┐Ż silne wi´┐Żzi kole´┐Że´┐Żskie.

2. Dob´┐Żr zewn´┐Żtrzny - przyjmowanie nowych ludzi do pracy
Zalety:
- du´┐Ża mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyboru kandydata,
- dop´┐Żyw nowych pomys´┐Ż´┐Żw, propozycji,
- zatrudnianie pod ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone potrzeby.

Wady:
- wysokie koszty (og´┐Żoszenia, szkolenia),
- czasoch´┐Żonna obsada stanowiska,
- brak znajomo´┐Żci zak´┐Żadu pracy,
- blokowanie mo´┐Żliwo´┐Żci awansu pracownikom ju´┐Ż zatrudnionym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zarz´┐Żdzanie
ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo
koszt logistyki
PTS
jednostka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.