? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest DNS?

Poj´┐Żcie DNS i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja DNS napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

DNS - (Domain Name System) jest to system zapewniaj´┐Żcy proces zamiany nazw domenowych na adresy IP konkretnych maszyn. System nazw domenowych wykorzystuje specjalne serwery nazw i protok´┐Ż komunikacyjny, aby w szybkim czasie dostarczy´┐Ż potrzebnych informacji do komunikacji pomi´┐Żdzy komputerami w globalnej sieci Internet. Wykorzystuj´┐Żc system DNS mo´┐Żna w mgnieniu oka uzyska´┐Ż potrzebny adres IP serwera po wpisaniu w przegl´┐Żdarce wyra´┐Żenia w postaci www.google.com. Po wpisaniu, komputer ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż z serwerem DNS, kt´┐Żry - dokonuj´┐Żc potrzebnych po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż z innymi serwerami nazw, wyszukuje adres IP danego komputera i zwraca go do odpytuj´┐Żcego klienta. Jest to proces szybki i sprawny, dzi´┐Żki czemu mo´┐Żemy cieszy´┐Ż si´┐Ż niskimi op´┐Żnieniami podczas uruchamiania nowych stron internetowych.

Ka´┐Żda domena pozwala na tworzenie kolejnych subdomen - oznacza to, ´┐Że system ten jest hierarchiczny. Najwy´┐Ższa domena to na przyk´┐Żad domena .pl. Dopiero potem, tworz´┐Żc subdomeny mo´┐Żna odnosi´┐Ż si´┐Ż do konkretnych serwer´┐Żw i sieci: polska.pl, onet.pl, wp.pl. DNS, b´┐Żd´┐Żcy r´┐Żwnie´┐Ż systemem organizacyjnym jest z´┐Żo´┐Żony z instytucji IANA oraz ICANN. Owe instytucje s´┐Ż nadzorc´┐Ż przydzielanych domen oraz adres´┐Żw IP i kontroluj´┐Ż, kto mo´┐Że otrzyma´┐Ż jakie dane.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  B2B
prawo karne wykrocze´┐Ż
orientacja spo´┐Żeczna
biocenoza
przedsi´┐Żbiorczo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.