? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dialog?

Poj´┐Żcie dialogu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dialogu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dialog - w pierwszym skojarzeniu jest rozmow´┐Ż dwojga ludzi. Dialog mo´┐Że by´┐Ż mi´┐Żdzyludzki, ale mo´┐Że by´┐Ż te´┐Ż mi´┐Żdzy firmami, mi´┐Żdzy partnerami biznesowi czyli rozpatrywany w troch´┐Ż g´┐Ż´┐Żbszym aspekcie. Dialog jest czym´┐Ż co jest podstaw´┐Ż kontakt´┐Żw mi´┐Żdzyludzkich. Dialog jest czym´┐Ż co wi´┐Żzi mi´┐Żdzy dwojgiem ludzi wzmacnia. Dialog mo´┐Że te´┐Ż by´┐Ż form´┐Ż negocjacji, mo´┐Że sk´┐Żania´┐Ż do ws´┐Żuchania si´┐Ż w drugiego cz´┐Żowieka.

Dialog jest oczywi´┐Żcie rozmow´┐Ż wzajemn´┐Ż, ale mo´┐Że by´┐Ż te´┐Ż tak´┐Ż rozmow´┐Ż, w kt´┐Żrej jeden z rozm´┐Żwc´┐Żw dominuje i mo´┐Że si´┐Ż przekszta´┐Żci´┐Ż w monolog czyli wypowied´┐Ż jednej osoby. Trzeba te´┐Ż wspomnie´┐Ż o tym, ´┐Że dialog mi´┐Żdzy dwojgiem ludzi by´┐Ż inspiracj´┐Ż dla powstania wielu dzie´┐Ż literatury.

Dialog jest form´┐Ż porozumienia mi´┐Żdzy dwojgiem ludzi. Bez rozmowy nie mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o rozwi´┐Żzywaniu problem´┐Żw, o jakim´┐Ż konstruktywnym porozumieniu. Dialog jest podstaw´┐Ż wszelkich kontakt´┐Żw mi´┐Żdzyludzkich, nie tylko w tym prywatnym aspekcie, ale zawodowym r´┐Żwnie´┐Ż. Trzeba zatem dba´┐Ż o to, ´┐Żeby zawsze nasze rozmowy z drugim cz´┐Żowiekiem by´┐Ży czym´┐Ż konstruktywnym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  echo
marketing mix
problem
lasy tropikalne
konfesjona´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.