? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest diagram?

Poj´┐Żcie diagramu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja diagramu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

diagram - jest to zobrazowany graficznie aspekt problemu. Mo´┐Że on r´┐Żwnie´┐Ż dotyczy´┐Ż okre´┐Żlonych pomys´┐Ż´┐Żw czy zale´┐Żno´┐Żci. Dzi´┐Żki diagramowi mo´┐Żliwe jest r´┐Żwnie´┐Ż przeprowadzenie danych statystycznych przydatnych przy rozwa´┐Żaniu okre´┐Żlonego problemu. Zdarza si´┐Ż, ´┐Że niekt´┐Żre wykresy okre´┐Żlane s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż mianem diagramu.

Istnieje kilka rodzaj´┐Żw diagramu. Pierwszym z nich jest diagram ko´┐Żowy, kt´┐Żry sk´┐Żada si´┐Ż z cz´┐Żci uwidaczniaj´┐Żcych proporcj´┐Ż. Cz´┐Żci diagramu po´┐Ż´┐Żczone ze sob´┐Ż tworz´┐Ż ko´┐Żo. Twierdzi si´┐Ż, ´┐Że w´┐Ża´┐Żnie ten rodzaj diagramu jest jednym z najcz´┐Żciej stosowanych w sferze biznesu. Cz´┐Żsto jednak w kierunku diagramu ko´┐Żowego kierowane s´┐Ż s´┐Żowa krytyki, poniewa´┐Ż wg niekt´┐Żrych nie jest on por´┐Żwnywalny z danymi innych wykres´┐Żw.

Kolejnym rodzajem diagramu jest diagram s´┐Żupkowy, inaczej zwany r´┐Żwnie´┐Ż histogramem. Tworz´┐Ż go prostok´┐Żty znajduj´┐Żce si´┐Ż na uk´┐Żadzie wsp´┐Żrz´┐Żdnych. Takie diagram jest tak´┐Że cz´┐Żsto stosowany. Nast´┐Żpnym rodzajem diagramu jest diagram liniowy. Obrazuje on pewn´┐Ż zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż kt´┐Żra nie jest sta´┐Ża i zmienia si´┐Ż dopiero po jakim´┐Ż czasie. Do innych rodzaj´┐Żw diagramu zalicza si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż diagram kolumnowy, diagram p´┐Żaszczyznowy czy pier´┐Żcieniowy. Diagramy cz´┐Żsto stosowane s´┐Ż w matematyce.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  plan
mit
cheterotrofy
problem
cykl finansowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.