? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest diagnoza?

Poj´┐Żcie diagnozy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja diagnozy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

diagnoza - w medycynie rozumiana jest jako rozpoznanie choroby na podstawie stwierdzonych w badaniu podmiotowym subiektywnie odczuwanych przez pacjenta objaw´┐Żw i stwierdzonych w badaniu przedmiotowym objaw´┐Żw natury obiektywnej. Rozpoznanie dokonuje si´┐Ż tak´┐Że w oparciu o wyniki bada´┐Ż laboratoryjnych i obrazowych.

Pe´┐Żna diagnoza medyczna obejmuje nie tylko identyfikacj´┐Ż okre´┐Żlonej jednostki chorobowej ale tak´┐Że okre´┐Żlenie przyczyny zaburze´┐Ż, stopnia ich nasilenia i zaawansowania, fazy procesu chorobowego i mo´┐Żliwych nast´┐Żpstw. Po rozpoznaniu lekarz jest w stanie okre´┐Żli´┐Ż rokowania i zdecydowa´┐Ż o odpowiednim leczeniu.

Medycyna dysponuje kilkoma procedurami diagnostycznymi. Pierwsza to pobranie fragmentu tkanki i jej analiza. Druga metoda diagnostyczna polega na badaniu narz´┐Żd´┐Żw wewn´┐Żtrznych za pomoc´┐Ż urz´┐Żdze´┐Ż odbieraj´┐Żcych i analizuj´┐Żcych mikropr´┐Żdy p´┐Żyn´┐Żce z organ´┐Żw (np. elektrokardiografia, elektroencefalografia). Trzecia metoda bada wn´┐Żtrze organizmu ma pomoc´┐Ż urz´┐Żdze´┐Ż emituj´┐Żcych fale ultrad´┐Żwi´┐Żkowe (USG, ECHO) lub za pomoc´┐Ż promieniowania (RTG). Czwarta metoda diagnostyczna polega na zastosowaniu technik endoskopowych w celu obejrzenia chorobowo zmienionego fragmentu wn´┐Żtrza organizmu (np. gastroskopia, kolonoskopia).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  armator
podtekst
deflator
wierzytelno´┐Ż´┐Ż
homogram
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.