? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest dewaluacja?

Poj´┐Żcie dewaluacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja dewaluacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

dewaluacja - jest to bardzo specyficzna reforma pieni´┐Żna, kt´┐Żra pr´┐Żdzej czy p´┐Żniej musi nast´┐Żpi´┐Ż w ka´┐Żdym kraju. Dewaluacja polega na obni´┐Żeniu sztywnego kursu wzgl´┐Żdem innych walut. Mo´┐Że ona nast´┐Żpi´┐Ż tylko wtedy, gdy w´┐Żadze danego kraju stwierdz´┐Ż, ´┐Że jest to konieczno´┐Ż´┐Ż, bez kt´┐Żrej nie mo´┐Żna si´┐Ż obej´┐Ż´┐Ż.

Takie post´┐Żpowanie ma u´┐Żatwi´┐Ż bilans p´┐Żatniczy, jaki jest wtedy w bankach. Decyzj´┐Ż o tym podejmuje najcz´┐Żciej bank centralny, kt´┐Żry jest odpowiedzialny za sytuacj´┐Ż finansow´┐Ż w poszczeg´┐Żlnym pa´┐Żstwie.

Dewaluacja ma charakter czysto techniczny. Ta reforma nie niesie za sob´┐Ż zmiany pieni´┐Żdza. Dzi´┐Żki niej praca bank´┐Żw w kraju ulega znacznej poprawie. A co za tym idzie p´┐Żynno´┐Ż´┐Ż finansowa danego kraju jest na odpowiednim poziomie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z p´┐Żynnym kursem walutowym to mamy wtedy do czynienia z deprecjacj´┐Ż. Wiele os´┐Żb myli te poj´┐Żcia, gdy´┐Ż maj´┐Ż podobne dzia´┐Żanie, jedynie forma jego si´┐Ż zmienia. Bardzo cz´┐Żsto taka reforma jest po´┐Ż´┐Żczona z innymi na przyk´┐Żad z denominacj´┐Ż. Dzieje si´┐Ż tak, gdy´┐Ż w takich momentach naj´┐Żatwiej jest dokona´┐Ż odpowiednich korekt, je´┐Żeli o to chodzi. Oczywi´┐Żcie denominacja jest reform´┐Ż, kt´┐Żra jest o wiele rzadsza od dewaluacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  we´┐Żna mineralna
aspartam
kr´┐Żgos´┐Żup
dystrybucja fizyczna
promocja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.