? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest depresja?

Poj´┐Żcie depresji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja depresji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

depresja - jest stanem, kt´┐Żra dotyka coraz to wi´┐Żksz´┐Ż rzesz´┐Ż ludzi na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. Jest to bez w´┐Żtpienia efekt post´┐Żpu cywilizacyjnego, z jakim mamy do czynienia. P´┐Żd za karier´┐Ż i pieni´┐Żdzem sprawia, ´┐Że wielu ludzi nie wytrzymuje tego wszystkiego. Staj´┐Ż si´┐Ż coraz bardziej zamkni´┐Żci w sobie. Dost´┐Żp do nich jest trudniejszy ni´┐Ż wcze´┐Żniej. Nawet najbli´┐Żsi nie s´┐Ż wstanie do nich dotrze´┐Ż. W ten spos´┐Żb wiele rodzin przechodzi osobiste tragedie. Dlatego wszyscy powinni´┐Żmy pomaga´┐Ż takim ludziom.

Nie zapominajmy, ´┐Że depresja nie jest chorob´┐Ż psychiczna a tylko stanem, w jakim dany cz´┐Żowiek si´┐Ż znajduje. Czasami kr´┐Żtka terapia jest ca´┐Żkowicie wystarczaj´┐Żca by taki cz´┐Żowiek powr´┐Żci´┐Ż ca´┐Żkowicie do normalno´┐Żci. Tylko w niekt´┐Żrych przypadkach stosuje si´┐Ż leczenie farmakologiczne. Najwa´┐Żniejsze w takich momentach jest to, by osoba cierpi´┐Żca na depresj´┐Ż nie zosta´┐Ża sama, gdy´┐Ż to mo´┐Że jedynie pog´┐Ż´┐Żbi´┐Ż jej stan psychiczny, w jakim si´┐Ż znajduje. Ludzie cierpi´┐Żcy na depresje s´┐Ż tak samo warto´┐Żciowymi osobami jak my wszyscy. Tylko w pewnym momencie zagubili si´┐Ż troch´┐Ż w tym wszystkim. Dlatego nie wy´┐Żmiewajmy si´┐Ż takich ludzi, tylko pom´┐Żmy im wydosta´┐Ż z depresji jak najszybciej. Wszyscy zas´┐Żugujemy przecie´┐Ż na takie samo ´┐Życie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  statek pasa´┐Żerski
dro´┐Żd´┐Że piekarnicze
brud
´┐Żancuch logistyczny
regulacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.