? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest deprecjacja pieni´┐Żdza?

Poj´┐Żcie deprecjacji pieni´┐Żdza i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja deprecjacji pieni´┐Żdza napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

deprecjacja pieni´┐Żdza - obni´┐Żenie si´┐Ży nabywczej (warto´┐Żci) pieni´┐Żdza. Na rynku krajowym przejawia si´┐Ż ona zmniejszeniem ilo´┐Żci d´┐Żbr i us´┐Żug, kt´┐Żre mo´┐Żna kupi´┐Ż za okre´┐Żlon´┐Ż kwot´┐Ż. Z regu´┐Ży jest rezultatem inflacji.

Na rynku mi´┐Żdzynarodowym w warunkach p´┐Żynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia si´┐Ż obni´┐Żeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut. Jest rezultatem zmniejszenia popytu na rynku mi´┐Żdzynarodowym na towary lub papiery warto´┐Żciowe danego kraju, a zatem i na jego walut´┐Ż ze strony innych kraj´┐Żw. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja pieni´┐Żdza.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  choroby jelita cienkiego
post´┐Żpowanie karne
´┐Żwierzb
konfekcja
fizjologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.