? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest denotacja?

Poj´┐Żcie denotacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja denotacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

denotacja - poj´┐Żcie, kt´┐Żre pochodzi z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego. W zasadzie poj´┐Żcie to pochodzi od dw´┐Żch ´┐Żaci´┐Żskich wyra´┐Że´┐Ż: [denotatio], co t´┐Żumaczy´┐Ż nale´┐Ży jako [oznaczenie], a tak´┐Że [denotare], co t´┐Żumaczymy jako [okre´┐Żla´┐Ż], [oznacza´┐Ż].

W zasadzie m´┐Żwi´┐Ż mo´┐Żemy r´┐Żwnie´┐Ż o dw´┐Żch znaczeniach tego poj´┐Żcia. Po pierwsze pod nazw´┐Ż denotacja b´┐Żdziemy rozumie´┐Ż og´┐Ż przedmiot´┐Żw, do kt´┐Żrych odnosi si´┐Ż okre´┐Żlona nazwa. Przy tym warto zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że przedmioty te b´┐Żdzie okre´┐Żla´┐Żo si´┐Ż mianem desygnat´┐Żw. Druga nazwa wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z j´┐Żzykoznawstwem. W´┐Żwczas po poj´┐Żciem denotacji b´┐Żdziemy rozumie´┐Ż zbi´┐Żr wyra´┐Że´┐Ż. Nie b´┐Żd´┐Ż to zatem przedmioty, tak jak w poprzednim znaczeniu. Wyra´┐Żenia te mog´┐Ż pe´┐Żni´┐Ż funkcj´┐Ż podmiotu w zdaniach prawdziwych z dan´┐Ż nazw´┐Ż jako orzecznikiem. W zwi´┐Żzku z tym b´┐Żdziemy mieli do czynienia ze zbiorem wyra´┐Że´┐Ż, kt´┐Żre s´┐Ż wzgl´┐Żdem niej podrz´┐Żdne.

Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia ze swoist´┐Ż funkcj´┐Ż denotatywn´┐Ż j´┐Żzyka (mowy). Funkcja ta polega na dokonaniu odsy´┐Żania ´┐Żwiadomo´┐Żci m´┐Żwi´┐Żcych i nakierowania jej na okre´┐Żlone przedmioty czy zjawiska ´┐Żwiata pozaj´┐Żzykowego. Odbywa si´┐Ż to poprzez przyporz´┐Żdkowanie tym´┐Że przedmiotom oraz zjawiskom bardzo charakterystycznych wyra´┐Że´┐Ż j´┐Żzyka. Warto tak´┐Że zauwa´┐Ży´┐Ż, i´┐Ż funkcja ta wyst´┐Żpuje cz´┐Żsto pod innymi nazwami. M´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że jest to funkcja reprezentatywna, a tak´┐Że przedstawieniowa czy symboliczna.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  t´┐Żcz´┐Żwka
partia polityczna
antypsychiatrzy
tynk
router
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.