? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest denominacja?

Poj´┐Żcie denominacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja denominacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

denominacja - w ka´┐Żdym kraju pr´┐Żdzej czy p´┐Żniej nast´┐Żpuje denominacja, kt´┐Żra polega zast´┐Żpieniu obecnej waluty now´┐Ż. Najwa´┐Żniejsze w takich momentach jest to by nie wp´┐Żyn´┐Ża ona na kurs poszczeg´┐Żlnej waluty.

W takich momentach denominacja obejmuj´┐Ż wszystkie dziedziny ´┐Życia. Ludzie nie tylko zmieniaj´┐Ż kwot´┐Ż wyp´┐Żat, ale tak´┐Że ceny czy kursy walut. Wszystko to jest kontrolowane przez w´┐Żadze danego kraju. Wa´┐Żne jest taka denominacja przechodzi´┐Ża wed´┐Żug konkretnego wzorca i przestrzega´┐Ża wszystkie proporcje, kt´┐Żre musz´┐Ż by´┐Ż zachowane w takich momentach. W przeciwnym razie gospodarka danego kraju mo´┐Że ca´┐Żkowicie upa´┐Ż´┐Ż pogr´┐Ż´┐Żaj´┐Żc ca´┐Że pa´┐Żstwo.

Ta specyficzna reforma pieni´┐Żna jest robiona stosunkowo rzadko, gdy´┐Ż koszty jakie musi ponie´┐Ż´┐Ż wtedy pa´┐Żstwo s´┐Ż ogromne. Najcz´┐Żciej podczas takie denominacji zmniejszana jest wysoko´┐Ż´┐Ż pieni´┐Żdza. Przyk´┐Żadowo zamiast milion´┐Żw zarabiamy tylko tysi´┐Żce. Takie post´┐Żpowanie ma za zadanie usprawnienie pracy ca´┐Żego kraju. Decyzja o podj´┐Żciu denominacji musi mie´┐Ż w pod´┐Żo´┐Żu dobro danego kraju a nie pobudki osobiste. W Polsce do tej pory byty dwie takie reformy. Ostatnia mia´┐Ża miejsce w tysi´┐Żc dziewi´┐Ż´┐Żset dziewi´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtym czwartym roku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  trade marketing
felieton
hub
pa´┐Żstwo
silnik skokowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.