? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest demokracja?

Poj´┐Żcie demokracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja demokracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

demokracja - termin ten pochodzi ze staro´┐Żytnej Grecji i dos´┐Żownie oznacza rz´┐Żdy ludu. Jest to forma ustroju politycznego opartego na uczestnictwie szerokich rzesz spo´┐Żecznych w sprawowaniu w´┐Żadzy. G´┐Ż´┐Żwnymi zasadami s´┐Ż: wolno´┐Ż´┐Ż, r´┐Żwno´┐Ż´┐Ż, wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż przy poszanowaniu praw jednostki i mniejszo´┐Żci.

Idea demokracji zosta´┐Ża rozpowszechniona w V w. p. n. e. a pa´┐Żstwie Ate´┐Żskim. P´┐Żniej podzielona ludno´┐Ż´┐Ż na 4 klasy wg cenzusu maj´┐Żtkowego, powo´┐Żano s´┐Żd przysi´┐Żg´┐Żych. Wprowadzono r´┐Żwno´┐Ż´┐Ż g´┐Żosu, w´┐Żadzy i obowi´┐Żzek s´┐Żu´┐Żby publicznej. W staro´┐Żytnym Rzymie naczeln´┐Ż zasad´┐Ż by´┐Ż patriotyzm. W czasach nowo´┐Żytnych rozw´┐Żj demokracji ´┐Żwiatowej by´┐Ż niejednolity. Monteskiusz stworzy´┐Ż zasad´┐Ż tr´┐Żjpodzia´┐Ży w´┐Żadzy na wykonawcz´┐Ż, ustawodawcz´┐Ż i s´┐Żdownicz´┐Ż. Rok 1789 we Francji by´┐Ż triumfem idei poszanowania demokracji i jednostki - uchwalono Deklaracj´┐Ż Praw Cz´┐Żowieka i Obywatela. Konstytucja 3 Maja mia´┐Ża te´┐Ż du´┐Ży wp´┐Żyw na jej kszta´┐Żtowanie si´┐Ż.

Wsp´┐Żczesne modele demokracji to westminsterska (wi´┐Żkszo´┐Żciowa), konsocjalna (uzgodnieniowa), konsensualna (wielkich koalicji, du´┐Żych partii). Obecnie na ´┐Żwiecie istnieje 112 kraj´┐Żw o ustroju scharakteryzowanym jako demokratyczny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bank internetowy
konto ksi´┐Żgowe
seks
etyka
stereotyp
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.