? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest demokracja?

Poj´┐Żcie demokracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja demokracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

demokracja - jest systemem, kt´┐Żry wywodzi si´┐Ż z kultury staro´┐Żytnej Grecji i w dos´┐Żownym t´┐Żumaczeniu oznacza \"rz´┐Żdy ludu\". Ten ustr´┐Żj polityczny zak´┐Żada´┐Ż ´┐Że najwa´┐Żniejsza jest wola wi´┐Żkszo´┐Żci obywateli, z tym ´┐Że w ´┐Żwczesnych czasach nie wszyscy mieszka´┐Żcy kraju byli traktowani jako obywatele i uhonorowani mo´┐Żliwo´┐Żci´┐Ż g´┐Żosowania. Obecnie jest to najpopularniejszy obok republiki ustr´┐Żj na ´┐Żwiecie.

Gwarancj´┐Ż istnienia oraz prawid´┐Żowego funkcjonowania demokracji jest konstytucja. Ustr´┐Żj ten umo´┐Żliwia obywatelom po´┐Żrednie uczestniczenie w wyborach, dotycz´┐Żcych pa´┐Żstwa oraz po´┐Żrednio tak´┐Że nich samych, bez wzgl´┐Żdu na p´┐Że´┐Ż, religi´┐Ż czy stan maj´┐Żtkowy. Ponadto, o ile spe´┐Żni´┐Ż odpowiednie warunki i nie b´┐Żdzie na nich ci´┐Ż´┐Ży´┐Ż wyrok s´┐Żdowy po uzyskaniu odpowiedniego poparcia ka´┐Żdy mo´┐Że kandydowa´┐Ż na stanowisko publiczne.

W demokracji w´┐Żadza nale´┐Ży do ludzi, i to oni decyduj´┐Ż o sobie, wybieraj´┐Żc w tym celu swoich reprezentant´┐Żw. Aby zapobiec nadu´┐Życiom, demokracja wprowadzi´┐Ża mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż kontroli spe´┐Żniania podj´┐Żtych przez urz´┐Żdnik´┐Żw pa´┐Żstwowych zobowi´┐Żza´┐Ż, a w razie ich niespe´┐Żniania opcj´┐Ż odwo´┐Żania ich ze stanowiska. Ka´┐Żda w´┐Żadza podlega innej w´┐Żadzy, a ona z kolei jest zmuszona rozliczy´┐Ż si´┐Ż przed spo´┐Żecze´┐Żstwem, kt´┐Żre j´┐Ż wybra´┐Żo.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sperma
w´┐Żosie´┐Ż spiralny
gogle
prawo nadregeneracji
tabela
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.