? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest definicja?

Poj´┐Żcie definicji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja definicji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

definicja - jest to termin zaczerpni´┐Żty z j´┐Żzyka ´┐Żaci´┐Żskiego, gdzie definitio oznacza okre´┐Żlenie. Definicja jest sposobem opisania jednej rzeczy za pomoc´┐Ż innych zwrot´┐Żw, s´┐Ż´┐Żw, tak aby opisywan´┐Ż rzecz przedstawi´┐Ż w j´┐Żzyku prostszym, bardziej zrozumia´┐Żym.

Ka´┐Żda definicja sk´┐Żada si´┐Ż z nast´┐Żpuj´┐Żcych element´┐Żw: definiendum, czyli termin, kt´┐Żry definiujemy oraz definiens, czyli to w jaki spos´┐Żb dany termin definiujemy, a tak´┐Że ´┐Ż´┐Żcznik definicyjny, czyli sp´┐Żjnik ´┐Ż´┐Żcz´┐Żcy obie strony definicji.

Definicje dzielimy na definicje: r´┐Żwno´┐Żciowe i cz´┐Żstkowe. W definicjach r´┐Żwno´┐Żciowych mo´┐Żna o ka´┐Żdym przedmiocie orzec, czy podpada pod dana definicj´┐Ż, natomiast definicje cz´┐Żstkowe w definiens nie opisuj´┐Ż w ca´┐Żo´┐Żci istoty definiendum.

Mo´┐Żna m´┐Żwi´┐Ż o dw´┐Żch odr´┐Żbnych poj´┐Żciach definicji, a mianowicie jest to definicja nominalna i definicja realna. Definicja realna opisuje konkretny przedmiot, takim jaki on jest. Podczas gdy definicja nominalna wyra´┐Ża czym s´┐Ż okre´┐Żlone s´┐Żowa, terminy, a nie przedmioty.

Wszystkie definicje pe´┐Żni´┐Ż bardzo wa´┐Żne funkcje. Usprawniaj´┐Ż one procesy nauczania i uczenia si´┐Ż, przez co wzbogacaj´┐Ż ludzki j´┐Żzyk, wyrzucaj´┐Żc z niego wieloznaczno´┐Żci, wprowadzaj´┐Żc nowe zwroty i pog´┐Ż´┐Żbiaj´┐Żc znaczenie ju´┐Ż istniej´┐Żcych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  park narodowy
nie´┐Żyt nosa
przebiegi towarowe
wiara
strategia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.