? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest czyrak ucha?

Poj´┐Żcie czyraka ucha i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja czyraka ucha napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

czyrak ucha - Czyraki to choroby sk´┐Żry, kt´┐Żre wywo´┐Żywane s´┐Ż przez gronkowce oraz paciorkowce. To inaczej m´┐Żwi´┐Żc ropne zapalenie woreczka w´┐Żosowego, a przy okazji tak´┐Że i przylegaj´┐Żcego do niego gruczo´┐Żu ´┐Żojowego.

Jak wygl´┐Żda typowy czyrak? Jest to bardzo bolesny guzek, kt´┐Żry jest stanem zapalnym, jaki powstaje wok´┐Ż mieszka w´┐Żosowego. Najcz´┐Żciej pojawia si´┐Ż on na twarzy, oraz szyi, klatce piersiowej czy po´┐Żladkach. Te najbardziej bolesne umiejscowione s´┐Ż przede wszystkim w okolicach o ma´┐Żej ilo´┐Żci tkanki podsk´┐Żrnej. Takie miejsca znajduj´┐Ż si´┐Ż na naszym nosie lub te´┐Ż na czy ma´┐Ż´┐Żowinie usznej.

Czyrak ucha powstaje zatem przewa´┐Żnie w wyniku zaka´┐Żenia bakteryjnego, kt´┐Żre dotyka mieszki w´┐Żosowe oraz gruczo´┐Ży ´┐Żojowe. Mo´┐Że dochodzi´┐Ż do tego na wskutek uszkodzenia sk´┐Żry. Czasami takie zagro´┐Żenie mo´┐Że nie´┐Ż´┐Ż ze sob´┐Ż zwyk´┐Że drapanie czy nawet zbyt energiczne czyszczenie ucha.
Jak wygl´┐Żdaj´┐Ż charakterystyczne objawy czyraka ucha? C´┐Ż, przede wszystkim pojawia si´┐Ż silny oraz pulsuj´┐Żcy b´┐Żl ucha. B´┐Żl ten dos´┐Żownie promieniuje do oka lub do z´┐Żb´┐Żw od miejsca dotkni´┐Żtego tym schorzeniem.

W´┐Żr´┐Żd os´┐Żb najbardziej podatnych na pojawienie si´┐Ż czyraka nale´┐Ży wymieni´┐Ż przede wszystkim osoby, kt´┐Żre s´┐Ż niedo´┐Żywione. Brak odpowiednich ilo´┐Żci po´┐Żywienia lub niedostateczna jego jako´┐Ż´┐Ż mo´┐Że prowadzi´┐Ż do powstawania choroby. Czyraki ucha bardzo cz´┐Żsto mog´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż ju´┐Ż po przebytych infekcjach. Mog´┐Ż tak´┐Że towarzyszy´┐Ż r´┐Żnorodnych chorobom o przewlek´┐Żym charakterze.

Gdzie mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż czyrak? Wspomniane zosta´┐Żo, ´┐Że przede wszystkim na uchu oraz na nosie. Nie s´┐Ż to jednak jedyne miejsca. Okazuje si´┐Ż bowiem, i´┐Ż czyrak mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż dos´┐Żownie u ka´┐Żdego cz´┐Żowieka. Mo´┐Że w´┐Ża´┐Żciwie umiejscowi´┐Ż si´┐Ż w ka´┐Żdym miejscu na ludzkim ciele. Czyraki powstaj´┐Ż w momencie, kiedy dojdzie do zaczopowania uj´┐Żcia mieszka w´┐Żosowego. W miejscu tym zaczynaj´┐Ż si´┐Ż rozwija´┐Ż gronkowce lub paciorkowce. Taki czyrak rozwija si´┐Ż i ro´┐Żnie mniej wi´┐Żcej przez tydzie´┐Ż czy dwa. Je´┐Żli w tym czasie zaczniemy u´┐Żywa´┐Ż ma´┐Żci z antybiotykiem, to najprawdopodobniej uda nam si´┐Ż zahamowa´┐Ż jego wzrost. W ten spos´┐Żb mo´┐Żna tak´┐Że powstrzyma´┐Ż infekcj´┐Ż. W´┐Żwczas takie post´┐Żpowanie mo´┐Że sprawi´┐Ż, ´┐Że czyrak samoistnie si´┐Ż wch´┐Żonie. Je´┐Żli na naszym ciele znajduje si´┐Ż kilka czyrak´┐Żw, to w takiej sytuacji trzeba koniecznie rozpocz´┐Ż´┐Ż ich leczenie antybiotykami. Tutaj jednak nie wystarczy tylko ma´┐Ż´┐Ż. Trzeba antybiotyki przyjmowa´┐Ż tak´┐Że doustnie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż operacyjna
rozw´┐Żj
zanik kostny
bia´┐Żaczka
g´┐Żuchota starcza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.