? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cz´┐Żowiek?

Poj´┐Żcie cz´┐Żowieka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cz´┐Żowieka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cz´┐Żowiek - to rodzaj ssaka naczelnego z rodziny cz´┐Żowiekowatych. Jedynym gatunkiem z tego rodzaju jest cz´┐Żowiek rozumny (Homo sapiens). Cech´┐Ż odr´┐Żniaj´┐Żc´┐Ż cz´┐Żowieka od innych ssak´┐Żw jest umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż przekazywania informacji poprzez system d´┐Żwi´┐Żk´┐Żw (mow´┐Ż) oraz pismo. To co odr´┐Żnia ludzi od zwierz´┐Żt to ponadto zdolno´┐Ż´┐Ż tworzenia muzyki, ´┐Żpiewanie oraz taniec. Jako jedyny rodzaj na Ziemi ludzie wytworzyli kultury. Potrafi´┐Ż w znaczny spos´┐Żb zmienia´┐Ż ´┐Żrodowisko dla w´┐Żasnych potrzeb. Czynnikiem, kt´┐Żry wed´┐Żug antropolog´┐Żw sprzyja zmienianiu ´┐Żwiata przez cz´┐Żowieka jest znacznie pofa´┐Żdowana kora m´┐Żzgowa w stosunku do innych gatunk´┐Żw. Podobnie, jak u innych ssak´┐Żw ludzi cechuje dymorfizm p´┐Żciowy odznaczaj´┐Żcy si´┐Ż wi´┐Żksz´┐Ż mas´┐Ż cia´┐Ża i wzrostem samc´┐Żw w por´┐Żwnaniu do samic.

Cechy anatomiczne, kt´┐Żre w spos´┐Żb szczeg´┐Żlny odr´┐Żniaj´┐Ż cz´┐Żowieka od zwierz´┐Żt jest wyprostowana postawa, nik´┐Że ow´┐Żosienie cia´┐Ża oraz odcie´┐Ż czerwieni warg.

Je´┐Żeli chodzi o systematyk´┐Ż rodzaju Homo to w´┐Żr´┐Żd naukowc´┐Żw nadal trwaj´┐Ż spory. Jednak coracz cz´┐Żciej zaznacza si´┐Ż, ´┐Że cz´┐Żowiek nie pochodzi od ma´┐Żpy, gdy´┐Ż obydwa e gatunki rozwija´┐Ży si´┐Ż r´┐Żwnolegle.

Stosunkowo niedawno, bo w roku 2004 znaleziono na wyspie Flores szcz´┐Żtki cz´┐Żowieka kopalnego, kt´┐Żrego nazwano Homo floresiensis.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  silnik
Calvados
gmach
diagnoza
metropolia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.