? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐Żo



Spis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest czas wolny?

Poj´┐Żcie czasu wolnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja czasu wolnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

czas wolny - z j´┐Żzyka angielskiego „free time”. Innymi s´┐Żowy oznacza czas wolny od wszelkich obowi´┐Żzk´┐Żw, w tym pracy, nauki. Takim momentem jest zwykle ´┐Żikend, z ang. weekend, koniec tygodnia, pocz´┐Żwszy od pi´┐Żtku lub soboty, zale´┐Ży od zak´┐Żadu pracy, czy sobota jest wolna, cz te´┐Ż pracuj´┐Żca, do niedzieli w´┐Ż´┐Żcznie. Kiedy´┐Ż ´┐Żikend trwa´┐Ż zaledwie jeden dzie´┐Ż, jakim by´┐Ża niedziela. W okresie PRL-u wprowadzono dopiero pi´┐Żciodniowy tydzie´┐Ż pracy.

Podczas wolnego czasu mo´┐Żemy wykonywa´┐Ż czynno´┐Żci, na kt´┐Żre zazwyczaj nie pozwalamy sobie podczas zaj´┐Żtego tygodnia. Po´┐Żwi´┐Żcamy wtedy go g´┐Ż´┐Żwnie na : odpoczynek, relaks, kt´┐Żrymi mo´┐Że by´┐Ż sen, k´┐Żpiel, czytanie ksi´┐Ż´┐Żki, ogl´┐Żdanie filmu, wykonywanie zakup´┐Żw b´┐Żd´┐Ż uprawianie sportu. W weekend pozwalamy sobie r´┐Żwnie´┐Ż na dokonywanie niepoza´┐Żatwianych spraw, czy interes´┐Żw.

Od ka´┐Żdego cz´┐Żowieka zale´┐Ży indywidualnie, jak sp´┐Żdza czas wolny. Jedni wol´┐Ż wykorzystywa´┐Ż go biernie, inni aktywnie. Decyzja o sp´┐Żdzaniu czasu jest oparta wobec naszego stylu ´┐Życia, charakteru, wykonywanej pracy i innych, towarzysz´┐Żcych nam w ´┐Życiu obowi´┐Żzk´┐Żw.

Ostatnimi czasy ludzie maj´┐Ż coraz mniej wolnego czasu, gdy´┐Ż ca´┐Że dnie po´┐Żwi´┐Żcaj´┐Ż swojej pracy i wielu innym obowi´┐Żzkom.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kara ´┐Żmierci
patologia
portal
gogle
opowiadanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.