? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest czas?

Poj´┐Żcie czasu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja czasu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

czas - jest sposobem bytowo´┐Żci ludzkiej, polegaj´┐Żcym na mierzeniu przemijalno´┐Żci ludzkiego ´┐Życia, na osadzeniu okre´┐Żlonych wydarze´┐Ż, proces´┐Żw w historii, na przypisywaniu wszystkiemu co cz´┐Żowieka otacza dat.

Czas jest poj´┐Żciem zaczerpni´┐Żtym z filozofii. W zale´┐Żno´┐Żci od r´┐Żnorodnych koncepcji filozoficznych czas bywa r´┐Żnie definiowany. Aczkolwiek zawsze wi´┐Żzany jest on z ruchem, ze zmian´┐Ż, z przemijalno´┐Żci´┐Ż i wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż on z takimi terminami jak: chwila, odcinek czasu, trwanie.

Cz´┐Żowiek ´┐Żyj´┐Żc w przestrzeni czasowej pr´┐Żbuje na r´┐Żne sposoby ogarn´┐Ż´┐Ż to czym jest czas i mierzy´┐Ż go za pomoc´┐Ż r´┐Żnorakich urz´┐Żdze´┐Ż, wyznaczaj´┐Żc tym samym pory dni, tygodnie, miesi´┐Żce, lata. Do mierzenia czasu s´┐Żu´┐Ż´┐Ż cz´┐Żowiekowi coraz to nowsze i precyzyjne urz´┐Żdzenia. Poczynaj´┐Żc od klepsydr, zegar´┐Żw s´┐Żonecznych po wsp´┐Żczesne zegarki elektromechaniczne. Obok zegar´┐Żw (wskazuj´┐Żcych czas tu i teraz, liczy si´┐Ż przede wszystkim dok´┐Żadno´┐Ż´┐Ż) cz´┐Żowiek stworzy´┐Ż tak´┐Że kalendarze s´┐Żu´┐Ż´┐Żce do mierzenia dni i lat. Wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żemy jednostki czasu, za pomoc´┐Ż kt´┐Żrych czas ten jest okre´┐Żlany, a s´┐Ż to np. sekunda, minuta, godzina, doba, tydzie´┐Ż, miesi´┐Żc, kwarta´┐Ż, rok, dekada, wiek, tysi´┐Żclecie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konsument
hip hop
samorz´┐Żd
wywiad
archetyp
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.