? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cykl finansowy?

Poj´┐Żcie cyklu finansowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cyklu finansowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cykl finansowy - mo´┐Żna inaczej okre´┐Żli´┐Ż jako cykl konwersji got´┐Żwki. Istnieje r´┐Żwnie´┐Ż inne okre´┐Żlenie tego poj´┐Żcia a mianowicie cykl kapita´┐Żu obrotowego netto. Opisuj´┐Żc go nale´┐Ży przede wszystkim zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż na to i´┐Ż jest on niezwykle pomocny przy analizowaniu aktywno´┐Żci danej sp´┐Żki, czyli dzia´┐Żania grupy os´┐Żb zmierzaj´┐Żcych wsp´┐Żlnie do okre´┐Żlonego celu. Najcz´┐Żciej jest to jednak cel zarobkowy. Cykl finansowy ukazuje czas od chwili wyp´┐Żywu pieni´┐Żdzy za kt´┐Żre zosta´┐Ży zakupione dane materia´┐Ży a´┐Ż do chwili przyp´┐Żywu pieni´┐Żdzy otrzymanych dzi´┐Żki sprzedanym produktom.

Cykl finansowy okre´┐Żli´┐Ż mo´┐Żna u´┐Żywaj´┐Żc wzoru:

cykl finansowy = cykl zapas´┐Żw + cykl nale´┐Żno´┐Żci - cykl zobowi´┐Żza´┐Ż bie´┐Ż´┐Żcych.

Na czas trwania takiego cyklu wp´┐Żywa przede wszystkim typ produkcji. Je´┐Żli natomiast cykl finansowy trwa za d´┐Żugo jest to sygna´┐Ż ostrzegawczy przed problemami z p´┐Żynno´┐Żci´┐Ż. Nied´┐Żugi czas trwania cyklu powoduje tym samym znacznie wi´┐Żcej korzy´┐Żci dla firmy. Chodzi tutaj przede wszystkim o zysk.

Na cykl zapas´┐Żw wp´┐Żywa jeden najwa´┐Żniejszy czynnik. Czynnikiem tym jest specyfika produkcji. Cykl ´┐Żrodk´┐Żw pieni´┐Żnych mo´┐Żna tak´┐Że okre´┐Żli´┐Ż jako proces ich zamiany.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  trade marketing
konflikt
konflikt organizacyjny
kliki pracownicze
VAT
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.