? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cykl?

Poj´┐Żcie cyklu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cyklu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cykl - jest to ci´┐Żg, chronologia, etap, kolejno´┐Ż´┐Ż, szereg nast´┐Żpstw, sekwencja. Poj´┐Żcie cyklu posiada ca´┐Że mn´┐Żstwo r´┐Żwnorz´┐Żdnych synonim´┐Żw.

Cykl jest pewnego rodzaju prawid´┐Żowo´┐Żci´┐Ż, zaplanowan´┐Ż i konsekwentn´┐Ż kolejno´┐Żci´┐Ż zdarze´┐Ż, zjawisk, kt´┐Żre w wi´┐Żkszo´┐Żci mo´┐Żna przewidzie´┐Ż bardzo du´┐Ż´┐Ż prawdopodobno´┐Żci´┐Ż lub ca´┐Żkowit´┐Ż dok´┐Żadno´┐Żci´┐Ż.

Poj´┐Żcie odmierza czas mi´┐Żdzy nast´┐Żpieniem jednego zdarzenia a wyst´┐Żpieniem po nim nast´┐Żpnego. Na co dzie´┐Ż spotykamy si´┐Ż z cyklem ´┐Życia, cyklem przyrodniczym. W naszej kulturze wyst´┐Żpuj´┐Ż cykle literackie fizyczne, chemiczne, biologiczne, biochemiczne.

Do najbardziej znanych i oczywistych cykl´┐Żw zaliczamy cykl ´┐Życia (cykl biologiczny), w sensie nast´┐Żpowania po sobie kolejnych pokole´┐Ż, cykl pogodowy - nast´┐Żpowania po sobie kolejnych czterech p´┐Żr roku. Cykl hydrologiczny - unoszenie si´┐Ż pary, skraplania (deszcz), wsi´┐Żkanie w gleb´┐Ż i ponowne parowanie.

Cykl posiada budow´┐Ż zap´┐Żtlon´┐Ż, tak jak w przypadku nast´┐Żpstwa p´┐Żr roku czy innych powtarzalnych w danym okresie czasu zjawisk.

Cykl odmierzamy r´┐Żwnie´┐Ż na zasadzie prawdopodobie´┐Żstwa, np. ekonomiczny cykl koniunkturalny. Przewidujemy zmian´┐Ż koniunktury na lepsz´┐Ż lub gorsz´┐Ż po pewnym odst´┐Żpie czasu, jednak nie do ko´┐Żca mo´┐Żemy przewidzie´┐Ż cz´┐Żci sk´┐Żadowe, jakie mog´┐Ż wp´┐Żyn´┐Ż´┐Ż na przyspieszenie lub spowolnienie wspomnianej koniunktury.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja doliczeniowa
artretyzm
szko´┐Ża
unia
´┐Żancuch logistyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.