? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cukrzyca?

Poj´┐Żcie cukrzycy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cukrzycy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cukrzyca - powa´┐Żna choroba, kt´┐Żra wywo´┐Żana jest brakiem lub z´┐Żym dzia´┐Żaniem insuliny w naszym organizmie. To choroba o przewlek´┐Żym charakterze. Cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż cukrzycy jest podwy´┐Ższone st´┐Żenie glukozy we krwi- stan ten okre´┐Żlamy mianem hiperglikemii. Insulina jest o tyle istotna, ´┐Że reguluje wszystkie procesy przemiany materii w naszym organizmie. Je´┐Żli poziom glukozy jest nieodpowiedni- glukoza nie mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż dla nas ´┐Żr´┐Żd´┐Żem jak´┐Że potrzebnej do ´┐Życia energii.

Zasadniczo mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje cukrzycy oraz r´┐Żne przyczyny ich wyst´┐Żpowania. Pierwszym rodzajem jest cukrzyca typu 1, kt´┐Żr´┐Ż nazywa si´┐Ż cukrzyc´┐Ż insulinozale´┐Żn´┐Ż. Jej przyczyn´┐Ż jest ca´┐Żkowity brak insuliny z powodu uszkodzenia kom´┐Żrek trzustki, odpowiedzialnych za jej wytwarzanie. Drugi rodzaj to cukrzyca typu 2. Jest to cukrzyca insulinoniezale´┐Żna. Jest to najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcy rodzaj cukrzycy. Jej przyczyn´┐Ż jest zwykle zaburzenie wydzielania insuliny.

Objawy cukrzycy s´┐Ż do´┐Ż´┐Ż charakterystyczne, zatem nawet sam chory nie powinien mie´┐Ż problem´┐Żw z jej rozpoznaniem. Przewa´┐Żnie wszystko rozpoczyna si´┐Ż od nadmiernej senno´┐Żci, og´┐Żlnego os´┐Żabienia organizmu oraz nag´┐Żej utraty wagi. Pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zwi´┐Żkszone pragnienie i ´┐Żaknienie oraz zwi´┐Żkszaj´┐Żca si´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż oddawanego moczu. Cukrzycy towarzysz´┐Ż zazwyczaj objawy takie jak nudno´┐Żci, uczucie ci´┐Żg´┐Żego zm´┐Żczenia, zaburzenia widzenia, infekcje narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych. Cz´┐Żsto chory wydziela r´┐Żwnie´┐Ż specyficzny zapach z ust- je´┐Żli wyczuwamy w oddechu zapach acetonu, to jest to znak, i´┐Ż chorob´┐Ż t´┐Ż jest cukrzyca. Objawem, kt´┐Żrego sami chorzy nie mog´┐Ż zaobserwowa´┐Ż, jest zwi´┐Żkszone st´┐Żenie glukozy we krwi.

Leczenie cukrzycy zale´┐Ży od jej rodzaju. Cukrzyc´┐Ż typu 1 nale´┐Ży leczy´┐Ż przy pomocy insuliny- insulinoterapia. Dzi´┐Żki odpowiedniemu dobraniu dawek insuliny mo´┐Żna przywr´┐Żci´┐Ż poziom cukru we krwi chorego do w´┐Ża´┐Żciwego poziomu, jak u zdrowych ludzi. Insulin´┐Ż przewa´┐Żnie nale´┐Ży wstrzykiwa´┐Ż kilka razy w ci´┐Żgu doby. Je´┐Żli chodzi o cukrzyc´┐Ż typu 2, to podejmuje si´┐Ż w jej przypadku d´┐Ż´┐Żenia do obni´┐Żenia zbyt wysokiego stanu insuliny we krwi. Ponadto- poniewa´┐Ż ten rodzaj cukrzycy pojawia si´┐Ż zwykle u starszych os´┐Żb- kontroluje si´┐Ż ci´┐Żnienie t´┐Żtnicze oraz poziom cholesterolu we krwi. Stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż terapi´┐Ż wspomagaj´┐Żc´┐Ż, w postaci odpowiedniej diety oraz ´┐Żwicze´┐Ż, kt´┐Żre maj´┐Ż zapewni´┐Ż choremu odpowiedni´┐Ż wag´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  libor
odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż konstytucyjna
rzadko´┐Ż´┐Ż
motoryczno´┐Ż´┐Ż
kana´┐Ż dystrybucji
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.