? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cierpienie?

Poj´┐Żcie cierpienia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cierpienia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cierpienie - jest to odczuwanie b´┐Żlu zar´┐Żwno fizycznego, jak i psychicznego. Jest do do´┐Żwiadczanie negatywnych emocji o r´┐Żnym nat´┐Żeniu i pochodzeniu. Cierpienie mo´┐Że mie´┐Ż posta´┐Ż zar´┐Żwno pewnego rodzaju l´┐Żku, ´┐Żalu, swoistej krzywdy, czy te´┐Ż smutku, a tak´┐Że b´┐Żlu fizycznego spowodowanego chorob´┐Ż, urazem, czy tez kontuzj´┐Ż.

Cierpienie psychiczne jest niezwykle trudne do wyleczenia i zazwyczaj przyjmuje posta´┐Ż pewnego rodzaju depresji i za´┐Żamania nerwowego. Apatia i zm´┐Żczenie jest w´┐Ża´┐Żnie najcz´┐Żstsza fizyczn´┐Ż oznak´┐Ż odczuwania cierpienia.

Ka´┐Żda istota ´┐Żywa, nie tylko cz´┐Żowiek, ma zdolno´┐Ż´┐Ż odczuwania cierpienia. Zwierz´┐Żta, jednak odczuwaj´┐Ż je inaczej ni´┐Ż my, cho´┐Ż dzieje si´┐Ż to na tych samych poziomach - fizycznym i psychicznym. Odczuwaj´┐Ż b´┐Żl fizyczny, gdy s´┐Ż ranne lub bite oraz b´┐Żl psychiczny spowodowany odrzuceniem, izolacj´┐Ż i porzuceniem. Cierpienie powoduje naturalna potrzeb´┐Ż d´┐Ż´┐Żenia do przyjemno´┐Żci, a unikania ka´┐Żdego rodzaju b´┐Żlu.

B´┐Żl ma niekiedy pozytywne znaczenie i jest to najcz´┐Żciej zwi´┐Żzane z chorobami i urazami. Je´┐Żli cz´┐Żowiek nie cierpia´┐Żby, to nie wiedzia´┐Żby, ´┐Że cos mu dolega i wymaga pomocy lekarskiej. B´┐Żl jest naturaln´┐Ż obron´┐Ż organizmu oraz sygna´┐Żem wysy´┐Żanym do m´┐Żzgu, ´┐Że z cia´┐Żem dzieje si´┐Ż co´┐Ż z´┐Żego, czemu nale´┐Ży zapobiec.

Przyczyny cierpienia mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żne i dlatego zajmuje si´┐Ż nim zar´┐Żwno medycyna, psychologia, filozofia jak i etyka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ubezpieczenie
moc
B2B
lasy tropikalne
kredyt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.