? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest cia�o migda�kowe?

Poj�cie cia�a migda�kowego i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja cia�a migda�kowego napisana w spos�b zrozumia�y.

cia�o migda�kowe - to ma�e parzyste j�dro podkorowe (grupa kom�rek) ukryte g��boko w p�acie skroniowym m�zgu. Nazwa „cia�o migda�owe” pochodzi od kszta�tu przypominaj�cego migda�.

Cia�o migda�owe bierze istotny udzia� w przetwarzaniu emocji.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  furunku�
postawa
login
choroba zawodowa
przep�ywy realne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.